fbpx

Slovenská republika v roku 2009 poskytla na svojom území dočasné útočisko pre skupinu 98 palestínskych utečencov z utečeneckého tábora Al-Wadeed v Iraku. Utečenci prileteli koncom augusta 2009 na košické letisko a ubytovaní boli v azylovom zariadení Ministerstva vnútra SR v Humennom. V bezpečných podmienkach zariadenia absolvovali potrebné procedúry a vybavenie dokumentácie, aby v priebehu septembra 2009 až marca 2010 boli všetci úspešne presídlení do Spojených štátov amerických.

Skupinka utečencov bola z utečeneckého tábora cez územie Slovenskej republiky do tretej krajiny presídlená na základe dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodnou organizáciu pre migráciu (IOM) z júla 2009. Táto dohoda položila základy ďalšej spolupráce medzi vládou SR, UNHCR a IOM pri presídľovaní utečencov cez územie SR. IOM je zodpovedná za prepravu utečencov do Slovenskej republiky a následne do krajiny presídlenia, za lekárske prehliadky, za kultúrnu orientáciu a/alebo jazykové kurzy, ktoré majú pripraviť utečencov na nový život v krajine, kam budú presídlení.

Aktivity IOM v projekte sú financované Vládou Spojených štátov amerických prostredníctvom programu USRAP – United States Refugee Admission Programme, alebo podobnými programami iných presídľovacích krajín.