fbpx

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v spolupráci s organizáciami La Strada v Českej Republike a Poľsku zorganizovala 28. januára 2021 okrúhly stôl pre expertov zo Slovenska, Česka a Poľska, ktorí pracujú v oblasti prevencie a boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

Na online stretnutí vystúpili experti zo Slovenska, Belgicka a Spojeného kráľovstva (UK) s témami, ako zodpovedne nakupovať potraviny a oblečenie, aby sme predchádzali vykorisťovaniu pracovníkov v týchto odvetviach v zahraničí a ako ovplyvní vystúpenie UK z Európskej únie boj proti obchodovaniu s ľuďmi.

Daniel Redondo z IOM Brusel predstavil európsku legislatívu na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a aktuálnu štatistiku obetí v Európe. Podľa zdrojov EÚ v rokoch 2017 – 2018 v krajinách EÚ identifikovali 26 268 obetí obchodovania s ľuďmi, z toho na Slovensku 144 obetí. 43 % z nich sa stalo obeťou sexuálneho vykorisťovania a 27 % bolo zneužívaných na nútené žobranie.

Rachel Wilshaw z OXFAM International predstavila kampaň svojej organizácie, ktorá v UK motivuje supermarkety, aby dodržiavali práva pracujúcich v celom dodávateľskom reťazci ovocia, zeleniny, kávy, čaju a ďalších potravín. OXFAM každý rok aktualizuje rebríček najväčších potravinových reťazcov v UK podľa toho, ako pristupujú k právam pracujúcich a svoju kampaň vždy zameria na tých najhorších.

Na prípady vykorisťovania pracovníkov v odevnom priemysle poukázala Martina Mareková Kuipers z Fashion Revolution. Predstavila, ako sa dá pristupovať k móde zodpovednejším a udržateľnejším spôsobom tak, aby sa zamedzilo zneužívaniu pracovníkov a enormnej enviromentálnej záťaži pri produkcii obrovského množstva oblečenia.

Phil Brewer z Human Trafficking Foundation predstavil zaujímavú kampaň na sociálnych médiách z roku 2019, ktorá upozorňovala na riziká obchodovaniu s ľuďmi a varovala potenciálne obete. Kampaň sa zamerala na občanov Litvy, ktorí pracovali vo východnom Anglicku a ktorí zvažovali prísť do Anglicka za prácou. Po kampani zaznamenali miestne pomáhajúce organizácie od cieľovej skupiny početný nárast volaní a kontaktov. Podľa prieskumu po kampani 18 % respondentov z cieľovej skupiny vedelo, kde majú v prípade potreby vyhľadať pomoc.

Aký vplyv môže mať vystúpenie UK z EÚ na samotné obete a ako ovplyvní dostupnú pomoc v UK predniesla Anita Barylska z East European Resource Centre. Upozornila na riziká, ktorým po odchode UK z EÚ môžu čeliť nízkokvalifikovaní pracovníci. Získať pracovné víza na nízkokvalifikované práce bez znalosti jazyka je nemožné. Zvyšuje sa tým riziko, že takíto pracovníci si nájdu prácu bez potrebných povolení a stávajú sa oveľa zraniteľnejšími. Ďalším rizikom je problém opätovného obchodovania. Sieť obchodníkov s ľuďmi je často do takej miery komplexná a prepracovaná, že aj keď sa obeti podarí uniknúť, bez potrebných pracovných povolení do siete často znovu spadne.

Okrúhly stôl expertov uskutočnila IOM Slovensko v rámci regionálneho projektu SAFE Work and Travel – Prevention of Trafficking in Human Beings in SK, CZ and PL. IOM realizuje projekt v spolupráci s organizáciami La Strada v Česku a Poľsku.

Logo International Visegrad Fund

Projekt finančne podporil Medzinárodný vyšehradský fond.