fbpx

Migračné informačné centrum IOM (MIC IOM) poskytuje cudzincom finančný príspevok na ďalšie vzdelávanie alebo rekvalifikáciu. O príspevok môžu požiadať cudzinci z krajín mimo EÚ a EHP, ktorí prišli na Slovensko žiť a pracovať alebo podnikať a ktorým absolvovanie kurzu pomôže nájsť si prácu či zlepšiť ich pracovnú a životnú situáciu.

O príspevok môžete žiadať do 31. októbra 2016.

IOM - Leták MIC - Vzdelávanie a kurzy pre cudzincovNa aký kurz môžete príspevok použiť?

Napríklad na jazykový kurz (najmä na kurz slovenského jazyka), kozmetický kurz, masérsky kurz, kurz práce s počítačom, kurz účtovníctva, zváračský alebo iný odborný kurz.

S výberom kurzu vám radi pomôžeme.

Aká je výška príspevku?

V prípade, že ste momentálne nezamestnaný, môžete získať príspevok až do výšky 450 eur.

Viac informácií nájdete na webovej stránke MIC, alebo kontaktujte pracovníkov MIC IOM.

logo isf amif fareb sk

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza VIII, individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.