fbpx

Bratislava, 21. mája 2012 – IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu v spolupráci s režisérom Marcelom Pázmanom vytvorili nový film 0800 800 818, ktorý odhaľuje akútny problém našej spoločnosti: obchodovanie s ľuďmi.

Dokumentárny film, ktorý chce otvoriť verejnú diskusiu a upozorniť na riziká obchodovania s ľuďmi, uvedie verejnoprávna televízia na Dvojke v slovenskej priemiére v utorok 22. mája 2012 aj s diskusným Večerom na tému Obchodovanie s ľuďmi.

Film s názvom 0800 800 818 nadväzuje na už existujúci prevenčný film Mne sa to stať nemôže z roku 2003, ktorý sa zameral predovšetkým na obchodovanie s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania. Odvtedy sa obchod s ľuďmi radikálne zmenil ako v spôsoboch a metódach páchateľov, tak aj v spektre obetí a druhoch vykorisťovania. „Je nesprávne si myslieť, že obchodovanie s ľuďmi sa týka len sexuálneho vykorisťovania, alebo že obeťami sú len ženy nútené k prostitúcii. Do pasce obchodníkov s ľuďmi môže padnúť ktokoľvek z nás,“ vyjadrila sa Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu v SR (IOM Bratislava), ktorý poskytuje asistenciu a služby obetiam obchodovania s ľuďmi už od roku 2003. „V ostatných dvoch rokoch výrazne stúpli počty prípadov nútenej práce a núteného žobrania a obetí obchodovania s ľuďmi mužského pohlavia v produktívnom veku. Nový film reflektuje aktuálne používané formy a metódy obchodovania s ľuďmi a prostredníctvom filmu chceme osloviť aj mužov, ktorí sa čoraz viac stávajú rizikovou skupinou a obeťami obchodu s ľuďmi,“ vysvetľuje Vatráľová.

Metódy a formy obchodovania s ľuďmi sa stále vyvíjajú a sú sofistikovanejšie, patrí medzi ne nútená práca, nútené žobranie, sexuálne vykorisťovanie, nútená kriminalita, nelegálna adopcia či obchodovanie s ľudskými orgánmi. Medzi najnovšie formy patrí ekonomické vykorisťovanie. „Obchodovanie s ľuďmi je biznis ako ktorýkoľvek iný: kde je dopyt, tam je ponuka. Jediným rozdielom je, že tovarom sú ľudia, ktorých obchodníci zneužívajú s cieľom dosiahnuť ekonomický zisk,“ dodáva Vatráľová.

Podľa štatistík Ministerstva vnútra SR bolo do Programu podpory a obetí obchodovania s ľuďmi v roku 2008 zaradených 17 obetí, z ktorých všetky boli obete sexuálneho vykorisťovania. V roku 2009 bolo do programu zaradených 16 obetí sexuálneho vykorisťovania, sedem obetí nútenej práce a dve obete núteného žobrania, v roku 2010 stúpol počet obetí nútenej práce na 15 a počet obetí sexuálneho vykorisťovania klesol na deväť osôb. Z 31 obetí zaradených do programu v roku 2011 bolo 10 obetí sexuálneho vykorisťovania, 10 obetí nútenej práce, šesť obetí ekonomického vykorisťovania, päť obetí nútenej kriminality, dve obete núteného žobrania a dve obete núteného sobášu. Obete obchodovania s ľuďmi zo Slovenska smerujú predovšetkým do Veľkej Británie, Nemecka,  Rakúska, Českej republiky, Španielska, Švajčiarska, Luxemburska, Poľska, Maďarska a Švédska. Hlavnými faktormi rastu obchodovania s ľuďmi v cieľových krajinách je dopyt po lacnej pracovnej sile a dopyt po sexuálnych službách. V zdrojových krajinách, medzi ktoré patrí aj Slovensko, rast počtu obetí zvyšuje nedostatok pracovných príležitostí, slabé sociálne prostredie a zlá ekonomická situácia obyvateľstva, nízka vzdelanostná úroveň, nedostatok informácií všetkých skupín obyvateľstva o rizikách spojených s pracovnou migráciou a pod.

Film 0800 800 818 vznikol za finančnej podpory Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality, Britskej ambasády a Holandskej ambasády. Jeho ambíciou je pôsobiť nielen preventívne, ale aj edukatívne. Predstavuje reálne príbehy reálnych ľudí – muža núteného žobrať v Taliansku, ženy pracujúcej bez mzdy v Holandsku, muža vykorisťovaného na stavbe v Anglicku a ženy donútenej pracovať v sexbiznise v Nemecku. Film poodhaľuje tiež taktiky obchodníkov s ľuďmi a ich metódy manipulácie s potenciálnymi obeťami, a objasňuje čo robiť, ak sa človek stane obeťou obchodu s ľuďmi.

Názvom filmu sa stalo číslo Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818. Film chce aj takýmto spôsobom dať do pozornosti kontakt pre kohokoľvek, kto sa môže ocitnúť alebo sa ocitol v rizikovej situácii spojenej s obchodovaním s ľuďmi. Linka sprostredkúva kontakt na organizácie alebo inštitúcie, ktoré vedia poskytnúť pomoc, alebo v rámci pomoci´obetiam obchodovania s ľuďmi ponúka služby Programu návratu a reintegrácie obchodovaných osôb. Služby linky sú ďalej zamerané na prevenciu a elimináciu rizík spojených s prácou v zahraničí ako napr. preverenie agentúry, konzultácia pracovnej zmluvy či overenie legálnosti sprostredkovateľských poplatkov agentúr. Linku v rámci Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi financovaného Ministerstvom vnútra SR prevádzkuje IOM Bratislava od 1. júla 2008, v roku 2011 poskytla prostredníctvom linky vyše 1 000 osobných konzultácií.

– Koniec –

Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v Bratislave, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Informácie o filme 0800 800 818:

 

Slovenská republika, 2011, 29 min.
Produkcia: Miroslava Trizmová
Producent FRAME FILM: Marcel Pázman
Kamera: Marcel Pázman, Rasťo Trizma
Scenár a réžia: Marcel Pázman

0800 800 818. Dokumentárny film o obchodovaní s ľuďmi
Premiéra: Dvojka, 22. 5. 2012, 21.55
Repríza: Dvojka, 23. 5. 2012, 13.45

Večer na tému Obchodovanie s ľuďmi
Premiéra: Dvojka, 22. 5. 2012, 22.25
Repríza: Dvojka, 23. 5. 2012, 14.25

Film 0800 800 818 vznikol s finančnou podporu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Veľvyslanectva Holandského kráľovstva a Audiovizuálneho fondu.

Predstavenie IOM:

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu je medzinárodná, medzivládna organizácia, založená v roku 1951 ako medzivládna organizácia s cieľom pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V súčasnosti má IOM 132 členských a 17 pozorovateľských štátov a ako popredná medzinárodná organizácia na poli migrácie vyvíja IOM v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM  vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech tak migrantom, ako aj spoločnosti. Svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo všetkých oblastiach sveta.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Bratislava vyvíja aktivity najmä v oblasti dobrovoľných návratov migrantov do krajiny pôvodu, prevencie obchodovania s ľuďmi a pomoci obchodovaným osobám, integrácie migrantov do spoločnosti a výskumu. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM vyvíja rôzne typy aktivít, napr. poskytovanie služieb migrantom, výskumy, informačné kampane, vzdelávanie a budovanie kapacít. Od roku 2006 IOM prevádzkuje Migračné informačné centrum IOM, ktoré poskytuje právne, sociálne a pracovné poradenstvo migrantom s cieľom podporiť ich integráciu na trhu práce a do spoločnosti. Od roku 2009 je IOM aj národným kontaktným bodom Európskej migračnej siete na Slovensku.