fbpx

Bratislava, 30. mája 2011 – Slovensko dvojnásobne uspelo v medzinárodnej mediálnej súťaži Migrants in the Spotlight o najlepší článok alebo dokumentárny film na tému migrácie a integrácie, do ktorej sa mohli zapojiť študenti vysokých škôl v krajinách Európskej únie. V kategórii článok sa na prvom mieste umiestnila 24-ročná Magdaléna Vaculčiaková, Slovenka študujúca v Brne, ktorá zvíťazila s článkom o príbehu barmskej rodiny v Českej republike. 22-ročný Thanakon Tiwawong z Thajska, ktorý študuje na Ekonomickej univerzite v Bratislave, obsadil s článkom o živote cudzinca na Slovensku tretie miesto. Súťaž je súčasťou medzinárodného projektu Migranti v centre pozornosti, ktorý realizuje IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu s partnerskými organizáciami v 6 európskych krajinách.

Do súťaže sa mohli zapojiť študenti vysokých škôl v krajinách Európskej únie vo veku od 18 do 28 rokov. Súťažné články alebo dokumentárne filmy mali tvorivo spracovať problematiku migrácie alebo integrácie na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Lotyšsku, Litve alebo Rumunsku. Z celkového počtu 27 súťažných príspevkov bolo 21 článkov a 6 filmov. Práce hodnotila porota zložená z profesionálnych novinárov, pracovníkov IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu a odborníkov z Nadácie Milana Šimecku (Slovenská republika), Centra pre nezávislú žurnalistiku (Maďarsko), Novej školy (Česká republika), Ústavu filozofie a sociológie na Lotyšskej univerzite (Lotyšsko), Ústavu žurnalistiky na Vilniuskej univerzite (Litva) a Sorosovej nadácie (Rumunsko).

V kategórii článok sa na prvom mieste umiestnila Magdaléna Vaculčiaková zo Zvolena študujúca v Brne so svojím článkom Dobre, dobre, dobre!, ktorý zachytáva príbeh barmskej rodiny v Českej republike. Druhé miesto patrí Christine Elene Staicu z Rumunska za jej článok Realita za exotickou fasádou: Emigračný príbeh. Hodnotenie poroty vynieslo na tretie miesto súťažný príspevok Thanakona Tiwawonga, Thajčana žijúceho a študujúceho na vysokej škole na Slovensku. „Opisujem moje skúsenosti a pocity od septembra 2008, keď som prišiel študovať na Slovensko. V článku ukazujem, aký majú migranti postoj k ľuďom na Slovensku a naopak. A snažím sa vysvetliť, prečo je to tak. Chcem poukázať na to, že aj na Slovensku žijú cudzinci a aj keď majú Slováci a cudzinci v niečom rôzne názory a postoje, môžu žiť spolu. Že Slovensko môže vytvárať domov aj pre cudzincov,“ vysvetľuje Thanakon o svojom súťažnom príspevku Môj život, môj pribeh a dodáva: „Pri čítaní mojho článku si možno aj ďalší migranti uvedomia, že máme spoločné pocity i skúsenosti a hlavne že tu nie sú v tom sami.“

V kategórii dokumentárny film si prvú cenu odniesol Zdeněk Chaloupka z Českej republike za svoj dokument Elena o mladej Ruske, ktorá sa rozhodla začať nový život v Českej republike. Druhá cena putovala do Maďarska Nikole Cibulye za filmový príspevok Maďarsko, môj druhý domov, o arabskom majitelovi manažérskej firmy Hamzahovi žijúcom v Maďarsku. Tretiu cenu získala Rumunka Ania Dana Cazan za svoj film Neúplní, v ktorom opisuje pocity túžby za domovom, smútku za rodinou ale aj radosti z možností, ktoré sa migrantom žijúcich v cudzej krajine naskytnú.

Víťazi boli vyhlásení a ceny odovzdané na medzinárodnej konferencii Podpora integrácie migrantov prostredníctvom médií a medzikultúrneho dialógu, ktorá sa uskutočnila  od 16. do 18. mája 2011 v Budapešti v rámci maďarského predsedníctva EÚ. Víťazné práce budú zverejnené vo vybraných médiách.

„Súťažou sme chceli poskytnúť priestor mladým ľuďom na tvorivé vyjadrenie názoru a vnímania problematiky migrácie a zviditeľniť ich práce, ktoré prispejú k diskusii, k informovaniu a budovaniu povedomia verejnosti o témach migrácie a integrácie,“ vysvetľuje Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu v Slovenskej republike.

Súťaž je súčasťou medzinárodného projektu Migranti v centre pozornosti – Vzdelávanie a budovanie kapacít novinárov a študentov, ktorý realizuje IOM v spolupráci s partnermi na Slovensku, v Maďarsku, Českej republike, Litve, Lotyšsku a Rumunsku. Cieľom projektu, ktorý prebieha do konca decembra 2011 a je financovaný Európskou komisiou prostredníctvom Európskeho fondu pre integráciu, je prispieť ku kvalitnejšiemu spravodajstvu v médiách o migrácii, o štátnych príslušníkoch tretích krajín a ich integrácii a tým k zvýšeniu povedomia verejnosti o týchto témach. Dlhodobým zámerom projektu je kvalitným a profesionálnym informovaním o migrácii prispieť k zníženiu predsudkov a stereotypov v spoločnosti a k lepšej integrácii migrantov.

– Koniec –

Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v Bratislave, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Výsledky súťaže Migrants in the spotlight


KATEGÓRIA ČLÁNKY

1. miesto – Magdaléna Vaculčiaková: „Good, good, good!“

"Burma, No! No!" Mister Khupsawn was repeating when I asked him about Burma. Eventually, it came out, there is no Burma anymore. It is the Union of Myanmar since 1989. It is difficult to get some information about the country. "There are very few sources available," says Ludmila Sovova, the social assistant of the Burmese family that lives in Vsetin. She is accompanying me to Khupsawn’s place and I am eager to find out how their life is after two years of living in the Czech Republic.

Article: „Good, good, good!“

2. miesto – Cristina-Elena Staicu: „The reality behind the exotic façade: An immigration story“

Think of Peru! Think of a young Peruvian boy playing a soothing song with a zampoña (traditional Peruvian panpipe), wearing a blue poncho and a chupas (traditional Peruvian bag), in which he carries his flutes. Picture his figure, with straggly coal-like hair, calm, pitch-black eyes and an earring with a small silver feather dangling in his ear. Feel the beats of his percussion instrument, the rhythm of the Amazonian jungle itself. Now place this boy in the concrete capital of an East-European country, Romania, to be more precise. Quite a big discrepancy, isn’t it?

Article: „The reality behind the exotic façade: An immigration story“

3. miesto – Thanakon Tiwawong: „My life – My story“

This article is about my integration in Slovakia where I have lived and studied since September 2008 as the only Thai scholarship holder of Slovak government in that year. During this period, I have been through many situations, in which my attitudes towards the country and local people have been changing continuously, ranging from being very enthusiastic about the new culture at the beginning to the lowest point where I gave up wanting to be a part of Slovak community. It also narrates the turning point of my life which opened my eyes to accept the different culture and to learn to live with the local people happily. It shed light on how immigrants feel when they suddenly have to adapt themselves with the new society and their efforts to be integrated in the new country.

Article: „My life – My story“

KATEGÓRIA DOKUMENTÁRNE FILMY

1. miesto – Zdenĕk Chaloupka: „Elena“

Elena is documentary movie about young Russian women, who decided to start a new life in country many times smaller than her homeland – in the Czech Republic. She started working in the Institute of Academy of Science, where she found very nice multicultural society. Unfortunately, living and working in the small community of scholars caused that Elena couldn’t speak Czech a lot. Because of volunteer work she has broken language barrier, integrated to the major society and finally she has founded non-government organisation, which helps foreigners with involving in volunteer work and gives them information about health care system in the Czech Republic. Elena became a very active citizen who helps minority people to integrate into major society.

Film "Elena": http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150279458550033

2. miesto – Nikol Cibulya a Anna Csonka: „Hungary, my step home“

The film tries to give a picture of the Arabic immigrants in Hungary through a portrait of an Arabic man, called Hamzah. We have chosen him to be the main character of the film because we wanted to show a positive example, a story of somebody who did not leave his country because he had to run away or because of his bad financial situation, neither of the pressure of the political system in his country. Although all of these are the “average” reasons of being an immigrant from the third world and the film doesn’t forget to mention them. But as we were shooting this documentary we realized: being a foreigner somewhere makes everything much more difficult. Even the easiest activities become harder for an immigrant.

Film "Hungary, my step home": http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150279449680033

3. miesto – Ania Dana Cazan: „Incomplete“

When you live, when you breath, when you walk, you take footsteps everywhere you go; in other words, you leave a part of you behind. But how many things can an migrant leave behind when he enters in a foreign country? Isn't he a little incomplete in his new life? The theme and the title "Incomplete" were chosen to underline the fact that migrants feel less complete when they embrace a new country, new people, a new life style, and little by little they become new persons. Incomplete ones.

Film "Incomplete": http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150279419365033

Predstavenie organizácií


IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu
 je medzinárodná, medzivládna organizácia, založená v roku 1951 ako medzivládna organizácia s cieľom pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V súčasnosti má IOM 132 členských a 17 pozorovateľských štátov a ako popredná medzinárodná organizácia na poli migrácie vyvíja IOM v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM  vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech tak migrantom, ako aj spoločnosti. Svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo všetkých oblastiach sveta.
Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Bratislava vyvíja aktivity najmä v oblasti dobrovoľných návratov migrantov do krajiny pôvodu, prevencie obchodovania s ľuďmi a pomoci obchodovaným osobám, integrácie migrantov do spoločnosti a výskumu. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM vyvíja rôzne typy aktivít, napr. poskytovanie služieb migrantom, výskum, informačné kampane, vzdelávanie a budovanie kapacít. Od roku 2009 je IOM aj národným kontaktným bodom Európskej migračnej siete na Slovensku. Viac informácií: www.iom.sk a www.iom.int.

Nadácia Milana Šimečku patrí medzi najstaršie slovenské mimovládne organizácie. Od svojho vzniku v roku 1991 sa venuje presadzovaniu demokracie, rozvoju občianskej spoločnosti a obhajobe ľudských a menšinových práv. V súčasnosti realizuje tri programy: Výchova k ľudským právam je ľudským právom; S Rómami žiť budeme. Ide o to ako... a Osudy tých, ktorí prežili holokaust. V ľudskoprávnom programe sa zameriava na multikulúrne vzdelávanie, osobitne aj na problematiku nových menšín a integrácie detí cudzincov do vzdelávacieho systému. Od roku 2006 organizuje multižánrový festival Týždeň nových menšín. Viac informácií na www.nadaciamilanasimecku.sk a www.multikulti.sk.

Financovanie projektu

logo eu

Projekt Migranti v centre pozornosti: Vzdelávanie a budovanie kapacít novinárov a študentov je financovaný Európskou komisiou prostredníctvom European Integration Fund Community Actions 2009.
Project Migrants in the Spotlight: Training and Capacity Building for Media Representatives and Students is co-funded by the European Commission through the European Integration Fund Community Actions 2009.

Mediálni partneri súťaže Migrants in the Spotlight v SR:


logo sme               logo tyzden               logo zoznam