fbpx
Podpora pre občanov Spojeného kráľovstva o pobyte na Slovensku

Bratislava, 25. júna 2020 – Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) Slovensko od 25. júna 2020 poskytuje občanom Spojeného kráľovstva informácie a praktickú pomoc pri registrácii ich pobytu na území Slovenskej republiky. Zmeny v podmienkach na pobyt na Slovensku vyplývajú pre občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z odchodu ich krajiny z Európskej únie.

IOM poskytne občanom Spojeného kráľovstva (UK) adresnú pomoc pri registrácii ich pobytu a pobytu ich rodinných príslušníkov na Slovensku. Rovnako im poskytne podporu v iných oblastiach života, ktoré môže ovplyvniť vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ. Služby IOM sú pre občanov Spojeného kráľovstva bezplatné.

„Služby sú určené primárne ľuďom, ktorí čelia špecifickým výzvam v dôsledku zdravotného postihnutia, chronického ochorenia, jazykovej bariéry, bariér v gramotnosti alebo nedostupnosti potrebných technológií. Tým ľuďom, ktorí nemajú dostatok informácií, nerozumejú presným požiadavkám a postupom, nevedia alebo nemôžu registrovať svoj pobyt na Slovensku a tým môžu čeliť problému so zabezpečením svojich pobytových a iných práv po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ,“ vysvetľuje Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM na Slovensku.

Podľa Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a EÚ môžu na Slovensku aj naďalej žiť, pracovať a študovať tí občania UK a ich rodinní príslušníci, ktorí sa na území SR zdržiavajú v súlade so zákonom pred 31. decembrom 2020. Do 30. júna 2021 si musia vymeniť existujúci pobytový preukaz občana EÚ za dokument, ktorý je v súlade s dohodou o vystúpení. Okrem určitých kategórií rodinných príslušníkov občanov UK budú pre ostatných občanov UK, ktorí chcú prísť na Slovensko po januári 2021, platiť pravidlá ako pre štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ. 

Občania UK sa môžu obrátiť na IOM emailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefonicky na 0908 342 340 alebo osobne v kancelárii IOM na Grösslingovej 35 v Bratislave. Základné informácie sú dostupné aj na webovej stránke www.uknationals.iom.sk.

„IOM bude poskytovať osobnú pomoc aj v regiónoch občanom Spojeného kráľovstva, ktorí žijú mimo Bratislavu. Pre túto skupinu môže byť náročnejšie registrovať svoj pobyt na Slovensku. Chceme, aby sa služby s informáciami o zabezpečení pobytových práv dostali k čo najširšej skupine občanov Spojeného kráľovstva,“ dopĺňa Zuzana Vatráľová.

Okrem Slovenska služby poskytujú aj misie IOM vo Francúzsku, Nemecku, Poľsku, Portugalsku, Španielsku a Taliansku. Spoločným cieľom v týchto krajinách je poskytnúť podporu 30 000 občanom UK pri zabezpečení a udržaní ich pobytových práv. Program finančne podporuje vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska prostredníctvom UK Nationals Support Fund.

IOM Slovensko v programe zúročí 14 rokov praxe v poradenstve a službách pre cudzincov na Slovensku. Od roku 2006 prevádzkuje Migračné informačné centrum IOM, ktoré poskytuje cudzincom komplexné právne, sociálne a pracovné poradenstvo a služby pri ich integrácii na Slovensku. V roku 2019 centrum poskytlo viac ako 10 000 konzultácií, jeho poradenské služby využilo 6 191 klientov. Viac informácií: www.mic.iom.sk.

– Koniec –

Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v SR, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Informácie o projekte na webovej stránke vlády Spojeného kráľovstva: https://www.gov.uk/government/news/3-million-grant-to-help-uk-nationals-in-eu-for-brexit

Informácie o projekte na webovej stránke Ústredia IOM: https://www.iom.int/news/risk-uk-nationals-eu-receive-residency-support-uk-departs-eu

Predstavenie IOM:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je medzivládna organizácia založená v roku 1951 na pomoc presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V roku 2016 sa IOM stala súčasťou systému Organizácie Spojených národov ako migračná agentúra OSN. V súčasnosti IOM svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo viac ako 150 krajinách sveta. Ako popredná medzinárodná organizácia v oblasti migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech migrantom aj spoločnosti. Viac informácií: www.iom.int.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Slovensko v súčasnosti vyvíja aktivity najmä v oblasti integrácie migrantov do spoločnosti, asistovaných dobrovoľných návratov do krajiny pôvodu a pomoci migrantom po návrate domov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi a koordinácie aktivít Európskej migračnej siete. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM realizuje rôzne typy aktivít – poskytuje služby migrantom, realizuje výskumy, informačnými kampaňami zvyšuje povedomie o migrácii a integrácii migrantov, vzdeláva a buduje kapacity kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Viac informácií: www.iom.sk.

Prioritou IOM je vo všetkých svojich programoch poskytovať konkrétnu pomoc migrantom.