fbpx

Bratislava, 18. októbra 2021 – Poznať riziká obchodovania s ľuďmi a vedieť, ako sa nestať obeťou moderných otrokárov je podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) na Slovensku jedným z pilierov boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

Obchodovanie s ľuďmi je trestným činom a celosvetovo je po zbraniach a drogách tretí najvýnosnejší nelegálny obchod. Podľa Medzinárodnej organizácie práce (ILO) a Walk Free Foundation je na svete približne 40 miliónov obetí obchodovania s ľuďmi. Medzi obeťami sú väčšinou ženy, v posledných rokoch však pribúdajú detské aj mužské obete.

Obeťou obchodovania s ľuďmi sa môže stať ktokoľvek bez ohľadu na vek, pohlavie, vzdelanie, postavenie v spoločnosti či ekonomickú situáciu. Odhaduje sa, že ročne sa stane obeťou aj niekoľko stoviek Slovákov a Sloveniek.

„Obchodníci využívajú rôzne sofistikované a rafinované metódy, spomedzi mnohých napríklad neposkytnú komplexné informácie o pracovnej ponuke v zahraničí, pracovnú zmluvu dajú v jazyku, ktorému nerozumiete, lákajú vás na zdanlivo veľmi výhodnú prácu v zahraničí, zaplatia za vás náklady na cestu a ubytovanie, či využijú zámienku, že za vás s vašimi dokladmi vybavia účet v banke,“ upozorňuje Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v SR, ktorý sa boju proti obchodovaniu s ľuďmi v SR venuje od roku 2003.

Významnú úlohu v tejto situácii má šírenie povedomia o rizikách obchodovania s ľuďmi. Dôležité informácie sú dostupné v bezplatnej mobilnej aplikácii IOM SAFE Travel & Work Abroad. Ponúka štyri reálne príbehy obetí, ktoré si užívateľ môže vyskúšať, vžiť sa do ich situácie a zistiť, či svojím rozhodovaním sa dokáže dostať bezpečne do cieľa, alebo padne do pasce obchodníkov. Aplikácia obsahuje tiež rady, ako rozpoznať znaky obchodovania s ľuďmi, tipy na bezpečné cestovanie a prácu v zahraničí, čo má spĺňať sprostredkovanie práce či pracovná dohoda a čo robiť, keď sa ocitnete v núdzi.

Okrem aplikácie IOM Slovensko v septembri 2021 IOM Slovensko vyškolila ďalších 56 odborníkov, ktorí pracujú v prevencii obchodovania s ľuďmi. Pre učiteľov, preventistov a ďalších odborníkov vytvára tiež vzdelávacie materiály o obchodovaní s ľuďmi, naposledy pripravila novú verziu tréningového manuálu Prevencia obchodovania s ľuďmi.

„V manuáli získajú užitočné zdroje aktuálnych informácií o obchodovaní s ľuďmi, praktických rád a skupinových aktivít, ktoré môžu okamžite využiť vo vzdelávaní mladých ľudí a potenciálnych obetí obchodovania s ľuďmi, ako bezpečne vycestovať a pracovať v zahraničí,“ dodáva Zuzana Vatráľová.

– Koniec –

Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v SR, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Predstavenie IOM:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je medzivládna organizácia založená v roku 1951 na pomoc presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V roku 2016 sa IOM stala súčasťou systému Organizácie Spojených národov ako migračná agentúra OSN. V súčasnosti IOM svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo viac ako 150 krajinách sveta. Ako popredná medzinárodná organizácia v oblasti migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech migrantom aj spoločnosti. Viac informácií: www.iom.int.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Slovensko v súčasnosti vyvíja aktivity najmä v oblasti integrácie migrantov do spoločnosti, asistovaných dobrovoľných návratov do krajiny pôvodu a pomoci migrantom po návrate domov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi a koordinácie aktivít Európskej migračnej siete. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM realizuje rôzne typy aktivít – poskytuje služby migrantom, realizuje výskumy, informačnými kampaňami zvyšuje povedomie o migrácii a integrácii migrantov, vzdeláva a buduje kapacity kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Viac informácií: www.iom.sk.

Prioritou IOM je vo všetkých svojich programoch poskytovať konkrétnu pomoc migrantom.

Viac informácií o aktivitách IOM v boji proti obchodovaniu s ľuďmi:

IOM na Slovensku v spolupráci so štátnymi inštitúciami, mimovládnymi a medzinárodnými organizáciami sa venuje boju proti obchodovaniu s ľuďmi venuje už od roku 2003.

IOM v súčasnosti:

Výsledky aktivít IOM Slovensko v boji proti obchodovaniu s ľuďmi:

https://iom.sk/sk/aktivity/boj-proti-obchodovaniu-s-ludmi/statistiky-aktivit-iom-v-boji-proti-obchodovaniu-s-ludmi.html

Podpora aktivít IOM v boji proti obchodovaniu s ľuďmi:

logo visegrad fund blue

Aktualizáciu aplikácie Safe Travel & Work Abroad, tréningového manuálu Prevencia obchodovania s ľuďmi a tréningy trénerovv prevencii obchodovania s ľuďmi uskutočnila IOM Slovensko v rámci projektu SAFE Work and Travel – Prevention of Trafficking in Human Beings in SK, CZ and PL, ktorý realizuje v spolupráci s organizáciami La Strada v Česku a Poľsku. Projekt finančne podporil Medzinárodný vyšehradský fond.