fbpx

Bratislava, 12. januára 2023 – V roku 2022 Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) päťnásobne rozšírila svoje kapacity, aby mohla pomáhať ľuďom utekajúcim pred vojnovým konfliktom na Ukrajine.

Od vypuknutia vojny na Ukrajine vo februári 2022 IOM v svojom Migračnom informačnom centre (MIC) poskytla služby 12 351 ľuďom, pričom polovica z nich pochádza z Ukrajiny. Na porovnanie, za celý rok 2021 využilo poradenské služby MIC celkovo 7 572 klientov pochádzajúcich z krajín mimo EÚ.

„Medzi prichádzajúcimi z Ukrajiny sú zdravotné sestry, študenti, remeselníci, právničky, stavební robotníci, športovci, umelkyne, či lekárky a ľudia mnohých ďalších profesií. V prvých momentoch po ich príchode na Slovensko im na hraničných prechodoch a v asistenčných centrách vo Vyšnom Nemeckom, Ubli, Michalovciach či v Košiciach pomáhajú aj pracovníci a pracovníčky IOM. Do konca roku 2022 poskytli viac ako 5 900 ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine okamžitú osobnú pomoc a dôležité informácie o dočasnom útočisku na Slovensku, ako oň požiadať, poradenstvo o službách, pobyte, doprave, systéme sociálnej ochrany alebo zamestnaní na Slovensku,“ vysvetľuje Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu Medzinárodnej organizácie pre migráciu v SR.

IOM v rámci MIC poskytuje komplexné bezplatné poradenstvo o pobyte, zamestnaní, rodine, podnikaní, vzdelávaní či občianstve v SR. Súčasťou služieb je aj pracovné poradenstvo vrátane pomoci pri hľadaní zamestnania, podpora pri zvyšovaní kvalifikácie a rekvalifikácii a kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie s informáciami o rôznych aspektoch života na Slovensku. V roku 2022 MIC otvorilo 94 kurzov slovenského jazyka, z toho 54 kurzov pre ľudí z Ukrajiny v Bratislave, Košiciach a ďalších mestách na Slovensku, na ktorých sa zúčastnilo 2 100 ľudí.

Od svojho otvorenia v roku 2006 MIC poskytlo 103 000 konzultácií a služby ľuďom z viac ako 160 krajín.

Od júna 2022 MIC poskytuje služby aj vysokokvalifikovaným cudzincom z krajín EÚ a zahraničným Slovákom a ich zamestnávateľom. Do konca roka MIC poskytlo vyše 2 300 konzultácií viac ako 800 vysokokvalifikovaným klientom.

„V rámci programu pomoci ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine sme pomohli zabezpečiť dočasné ubytovanie 586 ľuďom. V integračnom programe v Košiciach zabezpečujeme ubytovanie, psychosociálnu pomoc, pracovné poradenstvo a pomoc so školou ďalším ôsmim desiatkam ľudí. V humanitárnom centre v Gabčíkove poskytujeme právne, sociálne a pracovné poradenstvo, materiálnu pomoc, psychologickú podporu a s dopravou do okolitých miest sme zabezpečili pre 9 815 ľudí,“ vysvetľuje Zuzana Vatráľová.

IOM tiež pre ľudí zasiahnutých vojnou zabezpečuje starostlivosť o duševné zdravie a psychologickú a sociálnu podporu. Mobilné tímy psychológov a sociálnych pracovníkov z partnerskej organizácie IPčko poskytli psychologickú prvú pomoc, individuálne či skupinové psychologické poradenstvo a ďalšie formy pomoci 5 027 ľuďom na úteku pred vojnou na Ukrajine v ôsmich krajoch Slovenska.

IOM v roku 2022 poskytovala peňažnú podporu pre opatrovateľov dospelých Ukrajincov so zdravotným postihnutím a pre dospelých Ukrajincov so špecifickými potrebami. Túto pomoc využilo vyše 614 ľudí.

IOM zabezpečuje aj materiálnu humanitárnu pomoc pre asistenčné centrá, hotspoty, registračné centrá, ubytovacie a ďalšie zariadenia na Slovensku, ktoré pomáhajú ľuďom zasiahnutým vojnou.

„V spolupráci s miestnymi úradmi a organizáciami na Slovensku sme distribuovali viac ako 200 zdravotníckych pomôcok ako sú defibrilátory, pomôcky na chodenie, resuscitačné edukačné pomôcky, barle, invalidné vozíky či vybavenie miestnosti dojčiace matky s deťmi na hraniciach. Ďalej sme doručili takmer 31-tisíc kusov oblečenia a prikrývok, 17-tisíc hygienických súprav a 8 850 čistiacich a hygienických potrieb, vyše 6 300 kuchynských súprav a kusov vybavenia a viac ako 21-tisíc spotrebičov, trvanlivých potravín, čistiacich a kuchynských potrieb či zariadení, ktoré pokrývajú základné potreby a zlepšujú každodenný život tisícom ľudí z Ukrajiny,“ sumarizuje Zuzana Vatráľová.

Viaceré z dodávok IOM na Slovensku distribuovala aj zo svojich veľkokapacitných humanitárnych skladov, ktoré otvorila po vypuknutí vojny na Ukrajine v Košiciach a v Michalovciach. Oba sklady sú kľúčové pre pravidelné dodávky tisícov ton kriticky dôležitej humanitárnej pomoci na rôzne miesta Ukrajiny. Od marca 2022 bolo z rôznych krajín, vrátane skladov IOM v Grécku a Turecku, na Slovensko dodaných viac ako 16 023 ton materiálu. Na Ukrajinu IOM zo Slovenska vyexpedovala vyše 13 020 ton nevyhnutnej pomoci, ktorá pomáha znižovať utrpenie tisícov ľudí nútených presídliť sa vo vnútrozemí Ukrajiny.

Okrem toho IOM vzdeláva pracovníkov v prvej línii v prevencii obchodovania s ľuďmi a v ochrane proti sexuálnemu zneužívaniu a vykorisťovaniu. Od marca do decembra 2022 IOM zorganizovala 67 školení a vyškolila vyše 778 ľudí, ktorí pomáhajú ľuďom z Ukrajiny. Medzi nimi napríklad zdravotníkov, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru MV SR, Slovenského Červeného kríža, Ministerstva obrany SR, Migračného úradu MV SR, poradenských pracovníkov, tlmočníkov, pracovníkov neziskových organizácií či zamestnancov štátnej správy, medzi inými napríklad pracovníkov inšpektorátov práce.

IOM v roku 2022 pokračovala v boji proti modernému otroctvu v SR aj konferenciou, ktorú zorganizovala v decembri ako koordinátor aktivít Európskej migračnej siete na Slovensku so zámerom podporiť vytvorenie nástrojov na boj proti pracovnému vykorisťovaniu v SR prostredníctvom zdieľania skúseností a dobrej praxe z vybraných krajín vrátane Ukrajiny ako najčastejšej krajiny pôvodu zahraničných obetí pracovného vykorisťovania.

Okrem týchto aktivít IOM poskytuje služby migrantom, ktorí sa na Slovensku ocitli v neriešiteľnej situácii, nemôžu zostať na území Slovenskej republiky a želajú si vrátiť sa dobrovoľne do krajiny pôvodu. Asistuje im pri ich dobrovoľnom návrate zo Slovenska. V roku 2022 IOM poskytla pomoc pri návrate do krajiny pôvodu 90 štátnym príslušníkom krajín mimo EÚ, ktorí sa vrátili do 12 krajín. Pre situáciu spôsobenú vojnou na Ukrajine IOM asistovala pri návrate deviatim cudzincom. IOM okrem toho poskytla aj podporu 18 navrátilcom pri ich reintegrácii po návrate domov, minulý rok táto pomoc smerovala do šiestich krajín.

– Koniec –

Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v SR, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Ak máte záujem o doplňujúce informácie alebo o rozhovor so Zuzanou Vatráľovou, kontaktujte IOM Slovensko – Media & Communication Unit: Michal Milla, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., +421 908 714 067.

Zdroje informácií:

Ako IOM Slovensko pomáha ľuďom z Ukrajiny: https://www.iom.sk/ukraine

Oficiálna globálna webová stránka o pomoci IOM Ukrajine: Ukraine: IOM Response 2022: https://www.iom.int/ukraine-iom-response-2022

Informácie a pomoc pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) – Migračné informačné centrum:

Info linka:   0850 211 478 (z územia SR) 
Zo zahraničia:  +421 2 5263 0023, +421 55 625 8662
Telegram / Signal:  +421 908 767 853 (len hlasové služby)
 Email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 Webová stránka:  www.mic.iom.sk

Predstavenie IOM:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je medzivládna organizácia založená v roku 1951 na pomoc presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V roku 2016 sa IOM stala súčasťou systému Organizácie Spojených národov ako migračná agentúra OSN. V súčasnosti IOM svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo viac ako 150 krajinách sveta. Ako popredná medzinárodná organizácia v oblasti migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech migrantom aj spoločnosti. Viac informácií: www.iom.int.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Slovensko v súčasnosti vyvíja aktivity najmä v oblasti integrácie migrantov do spoločnosti, asistovaných dobrovoľných návratov do krajiny pôvodu a pomoci migrantom po návrate domov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi a koordinácie aktivít Európskej migračnej siete. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM realizuje rôzne typy aktivít – poskytuje služby migrantom, realizuje výskumy, informačnými kampaňami zvyšuje povedomie o migrácii a integrácii migrantov, vzdeláva a buduje kapacity kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Viac informácií: www.iom.sk.

Od prvých dní od vypuknutia vojny na Ukrajine IOM poskytuje ľuďom utekajúcim na Slovensko priamu pomoc na hraničných priechodoch a v registračných centrách, poradenstvo na diaľku, podporu s dočasným ubytovaním, materiálnu aj potravinovú humanitárnu pomoc a zabezpečuje pre nich starostlivosť o duševné zdravie a psychologickú a sociálnu podporu. Okrem toho vzdeláva pracovníkov v prvej línii v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a v ochrane proti sexuálnemu zneužívaniu a vykorisťovaniu. Viac informácií: www.iom.sk/ukraine.

Prioritou IOM je vo všetkých svojich programoch poskytovať konkrétnu pomoc migrantom.

S podporou:

Pomoc ľuďom z Ukrajiny, ktorí utiekli pred vojnou na Slovensko, poskytuje IOM s podporou Airbnb, Rozvojovej banky Rady Európy (Council of Europe Development Bank), Úradu pre zahraničie a Britské Spoločenstvo národov (Foreign, Commonwealth and Development Office), Francúzska, Spolkového ministerstva zahraničných vecí Nemecka (German Federal Foreign Office), vlády Japonska (Government of Japan), vlády Kórejskej republiky (Government of the Republic of Korea), Ministerstva zahraničných vecí Nórska (Norwegian Ministry of Foreign Affairs), Švajčiarskej agentúry pre rozvoj a spoluprácu (Swiss Agency for Development and Cooperation) a Úradu Spojených štátov amerických pre obyvateľstvo, utečencov a migráciu (U.S. Department of State Bureau of Population, Refugees, and Migration (PRM)).


logo airbnb horiz web

 

logo ceb mrf web

 

logo uk fcdo web

 

logo republique france web

 

logo gffo web

 

logo japan web

 

logo ro korea flag

 

logo norway web

 

logo swiss sem web

 

logo us flag

U.S. Department of State Bureau of Population, Refugees, and Migration.

 

logo isf amif fareb sk

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza X, individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

 

logo poo 2022 sk

Aktivity Migračného Informačného Centra IOM (MIC) na podporu pracovnej mobility a integrácie migrantov v rámci Plánu obnovy odolnosti SR sú financované Európskou úniou – NextGenerationEU.

 

Aktivity EMN na Slovensku:

logo emn new sk