fbpx

Bratislava, 27. augusta 2012 – Aktualizovaná webová stránka IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) www.avr.iom.sk pomáha cudzincom, ktorí sa na Slovensku ocitnú v neriešiteľnej situácii a rozhodnú sa vrátiť domov.

Stránka poskytuje migrantom informácie o programe asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií (AVRR) v šiestich najčastejšie používaných jazykoch, a to v slovenčine, angličtine, vietnamčine, ruštine, čínštine a v arabčine. Zároveň predstavuje informačnú platformu pre partnerov IOM a odborníkov zo štátnych a mimovládnych inštitúcií, ktorí na Slovensku s migrantmi pracujú.

Okrem všeobecných informácií, dokumentov, formulárov a štatistík nájdu návštevníci na stránke aj zaujímavé príbehy úspešne vrátených a reintegrovaných migrantov.

Program AVRR funguje na Slovensku už od roku 1998 a je určený neúspešným žiadateľom o azyl a nelegálnym migrantom, ktorí si želajú vrátiť sa zo Slovenska do krajiny pôvodu. Zaručuje humánny, dôstojný a bezpečný návrat do domovskej krajiny, založený na princípe dobrovoľnosti. IOM v rámci programu AVRR informuje cieľovú skupinu o možnosti vrátiť sa do krajiny pôvodu, zabezpečuje návrat cudzinca domov a pomoc pri reintegrácii po návrate. Od roku 2001 do júna 2012 asistovala IOM pri návrate viac ako 1 200 cudzincom, ktorí sa vrátili do 51 krajín na celom svete.

O možnosti vrátiť sa do krajiny pôvodu s pomocou IOM môžu migranti získať informácie aj prostredníctvom osobných konzultácií v sídlach úradu IOM v Bratislave na Grösslingovej ulici č. 4 a v Košiciach na Poštovej č. 1 ako aj zvýhodnenej telefonickej linky 0850 211 262 a elektronickej pošty Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Stránka www.avr.iom.sk bola vytvorená v rámci projektu Vytvorenie komplexného systému informovania o Programe asistovaných dobrovoľných návratov a jeho realizácie so zreteľom na potreby migranta. Projekt bol financovaný  Európskym fondom pre návrat v rámci programu Solidarita a riadenie migračných tokov a spolufinancovaný Ministerstvom vnútra SR.

– Koniec –

Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v Bratislave, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Predstavenie IOM:

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu je medzinárodná, medzivládna organizácia, založená v roku 1951 ako medzivládna organizácia s cieľom pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V súčasnosti má IOM 146 členských a 13 pozorovateľských štátov a ako popredná medzinárodná organizácia na poli migrácie vyvíja IOM v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM  vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech tak migrantom, ako aj spoločnosti. Svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo všetkých oblastiach sveta.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Bratislava vyvíja aktivity najmä v oblasti dobrovoľných návratov migrantov do krajiny pôvodu, prevencie obchodovania s ľuďmi a pomoci obchodovaným osobám, integrácie migrantov do spoločnosti a výskumu. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM vyvíja rôzne typy aktivít, napr. poskytovanie služieb migrantom, výskumy, informačné kampane, vzdelávanie a budovanie kapacít. Od roku 2006 IOM prevádzkuje Migračné informačné centrum IOM, ktoré poskytuje právne, sociálne a pracovné poradenstvo migrantom s cieľom podporiť ich integráciu na trhu práce a do spoločnosti. Od roku 2009 je IOM aj národným kontaktným bodom Európskej migračnej siete na Slovensku. Viac informácií: www.iom.sk a www.iom.int.