fbpx

V roku 2011 IOM Bratislava v rámci programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií (AVRR) poskytla  reintegračnú pomoc v hodnote 35 783,79 eur celkovo 26 jednotlivcom alebo celým rodinám z Arménska, Azerbajdžanu, Gruzínska, Iraku, Moldavska, Srbska (Kosova), Ukrajiny a Vietnamu, ktorí sa rozhodli pre asistovaný dobrovoľný návrat a požiadali o reintegračný príspevok. Adresná a presne cielená pomoc IOM prispela napríklad k celkovému zlepšeniu životných podmienok ukrajinskej rodiny 50-ročného klienta, ktorý sa rozhodol vrátiť sa s manželkou zo Slovenska do domovskej obce Velesniv na Ukrajine.

Tento manželský pár s dvomi dcérami vlastnil starší rodinný domček, vysoké náklady na energie a jeho údržbu však značne komplikovali životnú situáciu rodiny. IOM Bratislava im poskytla materiálnu podporu – preplatila nákup potrebného stavebného materiálu a nových okien na nevyhnutné opravy domu. Klient svojpomocne vykonal všetky rekonštrukčné a izolačné práce. Opravy výrazne znížili energetickú náročnosť domu a náklady na vykurovanie. Úspešná reintegračná pomoc sa stala pozitívnym príkladom aj pre ostatných migrantov vracajúcich sa zo Slovenska na Ukrajinu. Výsledok sa prejavil vo zvýšenom záujme navrátilcov o podporu a počte úspešných implementácii reintegračnej pomoci v tejto oblasti.

pribeh-klient-avrr-ukrajina-1

pribeh-klient-avrr-ukrajina-2

Dom ukrajinskej rodiny v obci Velesniv pred rekonštrukciou a po zateplení a výmene okien.

Podrobnejšie informácie o programe AVRR a ďalšie príklady reintegrácie nájdete na webovej stránke www.avr.iom.sk.

(Mená osôb boli zverejnené s ich súhlasom. / Mená osôb boli pre ich ochranu pozmenené.)

logo solidarita sklogo mvsr

Program asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií spolufinancuje Európska únia z Európskeho fondu pre návrat a MV SR. Solidarita pri riadení migračných tokov.