fbpx

Pani Le Thi Binh z Vietnamu prišla na Slovensko legálne, aby navštívila svojho syna. Keď jej skončila platnosť víz, žila tu ešte štyri roky nelegálne. Na návrat domov jej chýbali platné doklady a peniaze. Požiadala preto o pomoc IOM Bratislava, ktorá ju zaregistrovala do programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií (AVRR) a pomohla pri návrate späť do Vietnamu.

Krátko po návrate sa pani Binh rozhodla využiť aj ponúknutú reintegračnú pomoc, vďaka ktorej rozšírila rodinnú farmu na chov ošípaných a rýb. IOM Bratislava v spolupráci s IOM Hanoj zakúpila zvieratá a materiál potrebný na stavbu prístrešku pre ošípané, ktorý chráni zvieratá pred nepriaznivým počasím a znižuje riziko ich nákazy rôznymi chorobami. V budúcnosti plánuje pani Binh farmu ďalej rozširovať, aby zabezpečila dlhodobý zdroj príjmov pre celú rodinu.

pribeh-klient-avrr-vietnam-2

pribeh-klient-avrr-vietnam-1

Viac o reintegračnej pomoci migrantom, ktorí sa vracajú domov s pomocou IOM v rámci programu AVRR, sa dočítate na webovej stránke www.avr.iom.sk.

(Mená osôb boli zverejnené s ich súhlasom. / Mená osôb boli pre ich ochranu pozmenené.)

logo solidarita sklogo mvsr

Program asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií spolufinancuje Európska únia z Európskeho fondu pre návrat a MV SR. Solidarita pri riadení migračných tokov.