fbpx

Alexander žil v Moldavsku – v regióne Podnestersko. Odišiel do zahraničia a tri roky pracoval v rôznych krajinách Európy ako zvárač, mechanik a stavbár. Na Slovensko prišiel za prácou vo februári. Bez povolenia na pobyt ho zaistila cudzinecká polícia a skončil v Útvare policajného zaistenia pre cudzincov v Sečovciach, kde čakal na vyhostenie z krajiny. Po informačnom stretnutí, ktoré robia pracovníci IOM pre zadržaných migrantov v ÚPZC v Sečovciach (aj v ÚPZC v Medveďove) o programe asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií IOM (AVRR), sa rozhodol vrátiť domov s IOM a zaregistroval sa do programu.

IOM zabezpečila Alexandrovi letenky a naplánovala jeho návrat. V marci bolo všetko pripravené a mohol odísť domov. Pred odletom ešte s pracovníkom IOM vypracovali plán pomoci, ktorú mu IOM poskytne po návrate do Moldavska. Pomoc bola určená na obnovenie zváračskej dielne. Alexander po príchode do Moldavska kontaktoval IOM v Kišiňove a potvrdil svoj záujem o pomoc. IOM v Kišiňove mu podľa plánu zakúpila materiál, náradie na zváranie dverí a okien a ďalšie vybavenie zváračskej dielne, ktorú si otvoril v rodičovskom dome.

Alexander má prácu a získal živobytie.  Miestni ľudia  teraz využívajú jeho služby a nepotrebujú cestovať za zváračskými dielňami do iných miest.

IOM - Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie - Príbeh klientov IOM - Pomoc s obnovením zváračskej dielne

(Mená osôb boli zverejnené s ich súhlasom. / Mená osôb boli pre ich ochranu pozmenené.)

Viac o pomoci, ktorú poskytuje IOM migrantom po návrate domov, sa dočítate na webovej stránke programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií.

logo solidarita sk

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre návrat. Solidarita pri riadení migračných tokov.