fbpx
Yuliya z Ukrajiny: S podporou IOM som sa vrátila domov a získala novú profesiu

Pred viac ako štyrmi rokmi sa Yuliya ocitla na Slovensku bez ubytovania, peňazí, povolenia na pobyt či ďalšej perspektívy. V tejto situácii nemohla a nechcela ostať na Slovensku, preto oslovila Medzinárodnú organizáciu pre migráciu (IOM) s prosbou o pomoc pri návrate domov. Úspešne sa vrátila na Ukrajinu a rozhodla sa pre nový život v hlavnom meste, o čom si môžete prečítať v jej staršom príbehu. Po rokoch sme sa ju navštívili a boli sme zvedaví, aký má jej príbeh pokračovanie.

IOM pomáha migrantom aj po návrate domov. Poskytuje im reintegračnú pomoc, s ktorou sa môžu stabilizovať, zabezpečiť si základné životné potreby a začať aktivity, ktorými zaistia živobytie pre seba a svoje rodiny. Túto šancu využila aj Yuliya.

IOM podporila po návrate jej odborné vzdelávanie a Yuliya úspešne absolvovala kadernícky kurz. IOM jej zabezpečila profesionálne kadernícke nástroje, uhradila jej náklady na študijné materiály, dočasné ubytovanie a vybavenie osobných dokumentov.

Príbeh klienta IOM - Yuliya z Ukrajiny

Yuliya z Ukrajiny. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).

Yuliya dnes žije a pracuje ako kaderníčka v Kyjeve, má stálu klientelu a prácu, ktorá ju baví a v ktorej môže uplatniť svoje umelecké nadanie. Dokázala sama a na novom mieste vybudovať svoj život od začiatku. Na stretnutí sme jej príbeh a život po návrate do Kyjeva zachytili aj na kameru.

„Adaptovať sa po návrate bolo ťažké. Vďaka reintegračnej pomoci som však získala nové povolanie a možem žiť v hlavnom meste,“ vraví Yuliya.

A aké sú jej odporúčania pre všetkých migrantov, ktorí sú v podobnej situácii, v akej bola aj ona?

Dozviete sa v jej príbehu:

Viac informácií, ako IOM pomáha migrantom pri návrate a po návrate zo Slovenska domov: www.avr.iom.sk.

(Mená osôb boli zverejnené s ich súhlasom. / Mená osôb boli pre ich ochranu pozmenené.)

logo isf amif fareb sk

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.