fbpx

Téma dôstojných pracovných podmienok je vysoko aktuálna a stále naberá na dôležitosti. Rôzne riziká a nástrahy môžu vyústiť až do pracovného vykorisťovania alebo obchodovania s ľuďmi. Vypočujte si sériu podcastov Európskej migračnej siete (EMN) o tejto téme.

V sérii podcastov z národnej konferencie EMN v decembri 2022 v Bratislave, SR, o dôstojných pracovných podmienkach sa dozviete:

  • ako je právne upravené moderné otroctvo,
  • akú úlohu zohráva Európsky úrad práce (ELA) v boji proti pracovnému vykorisťovaniu,
  • prečo je v záujme podnikateľov ochraňovať pracujúcich migrantov,
  • aké opatrenia prijala Ukrajina uprostred vojny na prevenciu pracovného vykorisťovania a obchodovania s ľuďmi,
  • ako Taliansko, Luxembursko a Spojené kráľovstvo právne upravujú ochranu obetí pracovného vykorisťovania.

Podcasty sú v anglickom jazyku.

Vypočujte jednotlivé prednášky z konferencie 2022:

Katarina Schwarz: Právna úprava moderného otroctva vo svete

Prezentácia objasňuje históriu otroctva, vykorisťovania ľudí a abolicionizmu. Poskytuje aktuálny prehľad o národných legislatívach proti otroctvu, praktikách podobným otroctvu, nevoľníctvu, nútenej práci a obchodovaniu s ľuďmi vo svete. Prezentácia stavia na práci Rights Lab na Nottinghamskej univerzite, najväčšieho výskumného centra podporujúceho ukončenie moderného otroctva.

Katarina Schwarz, hosťujúca profesorka práva a politík proti modernému otroctvu a zástupkyňa riaditeľa Právneho laboratória na Univerzite Nottingham, Spojené kráľovstvo.

Vypočujte si prezentáciu:


Pedro Assares: Ako EÚ znižuje riziká pracovného vykorisťovania a obchodovania s ľuďmi

Prezentácia prezradí, aké aktivity robí Európsky úradu práce (ELA), agentúra EÚ so sídlom v Bratislave, čím sú inšpektori práce jedineční pri odhaľovaní pracovného vykorisťovania a prečo sa prekrýva práca inšpektorov práce a orgánov činných v trestnom konaní. Tiež sa dozviete, ako ELA rieši obchodovanie s ľuďmi za účelom pracovného vykorisťovania.

Pedro Assares, vedúci Oddelenia pre presadzovanie a analýzu, Európsky orgán práce (ELA), Slovensko.

Vypočujte si prezentáciu:


Philip Hunter: Úloha zamestnávateľov pri presadzovaní ľudských a pracovných práv zahraničných pracovníkov

Riziko pracovného vykorisťovania patrí medzi najväčšie najmä v rámci pracovnej migrácie a na rôznych úrovniach dodávateľských reťazcov. V prezentácii sa dozviete trendy od 90. rokov a dôvody, prečo sa zamestnávatelia a podnikateľský sektor venujú ľudským právam a ochrane pracujúcich migrantov.

Philip Hunter, vedúci Oddelenia pracovnej migrácie, centrála IOM, Švajčiarsko.

Vypočujte si prezentáciu:


Yarema Dul: Pracovné vykorisťovanie a obchodovanie s ľuďmi z pohľadu zdrojovej krajiny

V prezentácii sa dozviete, akými aktivitami Ukrajina znižuje riziká vykorisťovania alebo obchodovania s ľuďmi, ktorým uprostred prebiehajúcej vojny čelia milióny vysídlených ľudí. Prezentácia tiež vysvetľuje, ktoré orgány sa tým zaoberajú a zdôrazňuje potrebu medzinárodnej spolupráce v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a práci na čierno.

Yarema Dul, zástupca vedúceho Štátnej služby pre prácu, Ukrajina.

Vypočujte si prezentáciu:


Panelová diskusia: Riešenie pracovného vykorisťovania a vykorisťujúcich pracovných podmienok – osvedčené postupy a poznatky z vybraných krajín

Hostia v diskusii predstavia rámce platné v Taliansku, Luxembursku a Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska na ochranu (potenciálnych) obetí pracovného vykorisťovania.

Diskutujúci:

  • Adolfo Sommarribas, senior právny expert, EMN Luxembursko
  • Darryl Dixon, riaditeľ pre stratégie, UK Gangmasters and Labour Abuse Authority (GLAA), Spojené kráľovstvo
  • Giovanni Di Dio, špecialista na politiky v oblasti migrácie a pracovnej integrácie, Ministerstvo práce a sociálnych politík, Taliansko

Diskusiu moderovala Zuzana Vatráľová, vedúca misie IOM v Írsku.

Vypočujte si diskusiu:


Všetky podcasty EMN Slovensko:

Počúvajte na: https://emnslovakia.podbean.com/.

 

O konferencii EMN:

Národnú konferenciu EMN Slovensko: Dôstojné pracovné podmienky ako nástroj boja proti modernému otroctvu zorganizovala 1. decembra 2022 v Bratislave Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Európskej migračnej siete (EMN) na Slovensku.

Cieľom konferencie bolo podporiť vytvorenie nástrojov na boj proti pracovnému vykorisťovaniu v SR prostredníctvom zdieľania skúseností a dobrej praxe z vybraných krajín.

Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 80 účastníkov zo Slovenska, desiatky ďalších krajín EÚ a Ukrajiny.

Viac informácií.

 

Chcete sledovať prednášky z budúcich podujatí EMN? Pridajte si YouTube stránku IOM Slovakia a stránku EMN Slovakia Podcasts medzi vaše obľúbené kanály.

 

logo emn new sk

Aktivity EMN na Slovensku financuje Európska únia a spolufinancuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.