fbpx

Regionálne kancelárie Migračného informačného centra IOM usporiadali v júli 2023 v ôsmich mestách Slovenska desiatky podujatí pre viac ako 220 účastníkov, hlavne členov ukrajinských komunít. Účastníci a účastníčky v regiónoch tak mohli získať dôležité informácie a bezplatné poradenstvo o dočasnom útočisku, bezpečnej práci alebo sociálnom zabezpečení, ale aj o kultúrnych podujatiach či dni na podporu zdravia.

Toto je výber toho najlepšieho, čo sa medzi aktivitami MIC IOM v regiónoch Slovenska udialo v júli 2023.

Martin: Slovensko-ukrajinský kultúrny večer spojil ľudí

V Martine sme 28. Júla 2023 usporiadali oslavu slovensko-ukrajinského priateľstva. Podujatie Slovensko-ukrajinský večer spojilo bohaté tradície a chute oboch národov a vytvorilo príjemnú atmosféru kultúrnej výmeny.

Viac ako dvadsať účastníkov si mohlo vychutnať ukážky tanečných vystúpení a kulinárske lahôdky zo Slovenska aj z Ukrajiny. Podujatie bolo príjemnou pripomienkou spoločnej histórie a blízkych väzieb, ktoré spájajú naše dve susediace krajiny.

Podujatie zorganizovalo MIC IOM Banská Bystrica.

Kulinárske špeciality počas slovensko-ukrajinského kultúrneho večera v Martine. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

Kulinárske špeciality počas slovensko-ukrajinského kultúrneho večera v Martine. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.


Banská Bystrica: Deň zdravia a pohybu podporil ľudí v starostlivosti o vlastné zdravie

MIC IOM Banská Bystrica zorganizovalo 29. Júla 2023 Deň zdravia a pohybu, na ktorom mohlo sedemnásť ľudí z ukrajinskej komunity objaviť rôzne možnosti zdravého pohybu a ako tým znížiť hladinu svojho stresu.

Ľudia sa zúčastnili na zábavných cvičeniach, kde sa dozvedeli, ako sa starať o svoje zdravie. Aktivity ako joga a rôzne športové hry ukázali, že byť aktívnym je nielen príjemné, ale aj dôležité. Udržiavať sa vo forme a cítiť sa dobre vo vlastnom tele je kľúčom k zdravému životnému štýlu.

Deň zdravia a pohybu spojil ľudí všetkých vekových kategórií. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

Deň zdravia a pohybu spojil ľudí všetkých vekových kategórií. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.


Piešťany: Premietanie filmu Mavka. Lesná pieseň vytvorilo v kinosále príjemnú atmosféru

MIC IOM Trnava zorganizovalo 29. Júla 2023 v Piešťanoch premietanie ukrajinského filmu Mavka. Lesná pieseň pre ukrajinskú komunitu. Premietanie filmu v pôvodnom jazyku prilákalo viac ako päťdesiat účastníkov.

Premietanie ukrajinského filmu znamenalo veľa pre divákov, ktorí vďaka nemu pocítili atmosféru domova.

Pred premietaním MIC IOM predstavilo bezplatné služby, ktoré v regióne poskytuje. Mnoho účastníkov tohto podujatia sa následne obrátilo na právničky MIC IOM so svojimi otázkami.

Premietanie ukrajinského filmu Mavka. Lesná pieseň. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

Premietanie ukrajinského filmu Mavka. Lesná pieseň. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.


Pruské: Informačný seminár o dočasnej ochrane, bezpečnej zamestnanosti a sociálnom zabezpečení

Vyše tucet účastníkov malo na stretnutí 13. Júla 2023 príležitosť položiť otázky o svojej situácii a získať kvalifikované individuálne právne a sociálne poradenstvo. Oboznámili sa tiež s možnosťami získania sociálnej podpory na Slovensku a s bezplatnými službami novootvorenej kancelárie MIC IOM v Trenčíne, ktorá toto podujatie zorganizovala a poskytla svoje odborné znalosti.

Účastníkov sme tiež informovali o bezpečnej práci a prevencii obchodovania s ľuďmi, o tom, čo musí obsahovať pracovná zmluva a ako im vie v tejto oblasti pomôcť MIC IOM.

MIC IOM zároveň distribuovalo ľuďom v núdzi dôležitú materiálnu pomoc.

Informačné stretnutie v júli 2023 v Pruskom. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

Poskytovanie informácií komunitám migrantov im umožňuje získať základné znalosti o živote na Slovensku, čo im pomáha efektívnejšie sa orientovať a integrovať sa do nového prostredia. Podobne ako na tomto informačnom stretnutí v Pruskom. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.


Nitra: Podujatie „Otázky a odpovede" pre ľudí z ukrajinskej komunity

Nitriansky tím MIC IOM sa zúčastnil na informačnom stretnutí, ktoré 19. júla 2023 zorganizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch s cieľom poskytnúť ľuďom viac informácií o pracovnom živote na Slovensku. Náš tím prezentoval praktické informácie o hľadaní práce, zamestnaní, o možnostiach využiť kurzy slovenčiny a ďalšie detaily týkajúce sa kultúrnych aspektov života na Slovensku.

MIC 6 c WM

MIC IOM Nitra: Členovia tímu MIC IOM v Nitre hovorili o sociálnych dávkach, zamestnaní, právnom poradenstve, otvorených kurzoch slovenského jazyka aj kultúrnych a sociálnych aspektoch života na Slovensku na komunitnom stretnutí, ktoré sa odohralo v priestoroch organizácie IPčko Nitra. Fotografia © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

Účastníci získali cenné informácie a nadviazali kontakty so zástupcami rôznych organizácií, vrátane Červeného kríža a organizácie EURES. Toto podujatie posilnilo dôveru medzi miestnymi komunitami a nitrianskym MIC IOM a inšpirovalo nás k ďalším podujatiam v budúcnosti.


MIC IOM prispieva v každom krajskom meste k podpore inklúzie migrantov na Slovensku

Tímy regionálnych kancelárií MIC IOM zorganizovali v regiónoch Slovenska aj ďalšie informačné stretnutia. Podobne ako v Pruskom alebo v Nitre, poskytovali na nich poradenstvo pre migrantov. Stretnutia sa uskutočnili 19., 26. a 27. júla v Žiline, 25. a 26. júla v Prešove, 26. júla v Trenčíne a 27. júla v Liptovskom Mikuláši, ktoré bolo spojené aj spojené s distribúciou materiálnej pomoci.

Informačný seminár IOM MIC v Žiline 19. júla 2023. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

Informačný seminár IOM MIC v Žiline 19. júla 2023. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

Priateľské prostredie plné podpory pre všetkých členov komunity

Podujatia organizované MIC IOM na Slovensku ukazujú, ako veľmi je dôležité zapojiť ľudí z rôzneho prostredia do vzájomnej kultúrnej výmeny. Oslava rozmanitosti, podpora vzájomných väzieb a poskytovanie praktických informácií sa ukazujú ako dôležitý nástroj pri budovaní komunity. IOM a partnerské organizácie sa neustále snažia vytvárať priestor na podporu inklúzie, budovanie dôvery a posilňovanie jednotlivcov. Cieľom je vytvoriť priateľské a podporné prostredie pre všetkých členov komunity.

Poradenstvo a služby MIC IOM sú bezplatné. Podrobnejšie informácie o aktuálnych podujatiach, aktivitách MIC a o pripravovaných seminároch nájdete na webovej stránke MIC a na sociálnych sieťach IOM Slovakia.

Migračné informačné centrum IOM

MIC je poradenské centrum Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM). Od roku 2006 poskytuje občanom EÚ a občanom tretích krajín bezplatné služby, ktoré im pomáhajú pri sociálnej, ekonomickej a kultúrnej integrácii na Slovensku. Migrantom poskytuje komplexné integračné, sociálne a odborné poradenstvo, podporuje ich začlenenie na trh práce, organizuje Otvorené kurzy slovenského jazyka a kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie, poskytuje im dôležité informácie o živote na Slovensku a podporuje komunitný život migrantov.

MIC poskytuje svoje služby v kanceláriách v Bratislave, Košiciach a najnovšie aj v šiestich regionálnych kanceláriách v Banskej Bystrici, Nitre, Prešove, Trenčíne, Trnave a Žiline.

INFO LINKA MIC: 0850 211 478 (volania zo Slovenska)

Zo zahraničia: +421 2 5263 0023, +421 55 625 8662

Telegram/Signal: +421 908 767 853 (len hlasové hovory)

Telegramový kanál: https://t. me/IOMSlovakia

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Viac informácií: www.mic.iom.sk


Vypočujte si podcast o MIC IOM Slovensko: 

Podcast NavzáIOM #2: Cudzinci ťahajú za kratší koniec, MIC im pomáha rásť v novom prostredí 

Banner - Podcast NavzáIOM - Epizóda 2


Prečítajte si viac o aktivitách MIC v regiónoch: 

Posilňovanie komunitných väzieb: prehľad podujatí v regiónoch v júni 2023


Alebo si prečítajte/pozrite viac o pracovnom poradenstve MIC: 

MIC IOM: Dávame migrantom šancu uspieť na slovenskom trhu práce 

Pre ukrajinskú komunitu sú informácie o legálnom pobyte na Slovensku a bezpečných pracovných podmienkach kľúčové

IOM posilňuje spoluprácu s mongolskou komunitou na Slovensku a poskytuje jej podporu


S podporou: 

logo isf amif fareb en

Migračné informačné centrum na podporu integrácie migrantov na Slovensku (fáza X, individuálny projekt). Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Azylového, migračného a integračného fondu (AMIF). Fondy pre vnútorné záležitosti.

 

logo poo fareb sk

Aktivity Migračného informačného centra IOM (MIC) na podporu pracovnej mobility a integrácie migrantov v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky sú financované Európskou úniou – NextGenerationEU.

 

logo us flag

 

logo norway web

Aktivity v prevencii obchodovania s ľuďmi a metariálnu pomoc v Pruskom doručila IOM tiež s podporou Úradu pre obyvateľstvo, utečencov a migráciu Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov (U.S. Department of State Bureau of Population, Refugees, and Migration) a Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva (Norwegian Ministry of Foreign Affairs).

 

logo us flag

 

logo sweden web

Aktivity v prevencii obchodovania s ľuďmi a metariálnu pomoc v Liptovskom Mikuláši doručila IOM tiež s podporou Úradu pre obyvateľstvo, utečencov a migráciu Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov (U.S. Department of State Bureau of Population, Refugees, and Migration) a vlády Švédskeho kráľovstva (the Government of the Kingdom of Sweden).