Pozrite si kľúčové výsledky Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) na Slovensku, ktoré dosiahla v prvom polroku 2016 v oblasti integrácie migrantov, asistovaných dobrovoľných návratov a pomoci migrantom po návrate domov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, presídľovania utečencov a koordinácie aktivít Európskej migračnej siete.

Pomoc cudzincom pri integrácii na Slovensku

Za prvých šesť mesiacov 2016 služby Migračného informačného centra IOM (MIC) využilo 1 477  klientov. MIC poskytlo klientom 2 072 konzultácií, z toho 303 osobne, 794 e-mailom a 975 telefonicky na zvýhodnenej informačnej linke 0850 211 478. Informácie a poradenstvo o dôležitých oblastiach života a pobytu cudzincov na Slovensku si na webovej stránke MIC za toto obdobie vyhľadalo 108 508 návštevníkov.

MIC organizuje pre cudzincov aj jazykové vzdelávanie a kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie, ktoré pomáhajú cudzincom orientovať sa v dôležitých oblastiach života na Slovensku. O kurzy slovenského jazyka malo záujem 1 752 osôb a kurzy orientácie mali 158 účastníkov.

V máji 2016 oslávilo MIC 10 rokov svojej úspešnej činnosti. Za ten čas centrum poskytlo poradenstvo, služby a pomoc vyše 16-tisíc cudzincom.

Viac informácií o MIC nájdete na webovej stránke www.mic.iom.sk.

Pomoc migrantom pri návrate a po návrate domov

Od januára do konca júna 2016 IOM asistovala pri dobrovoľnom návrate do krajiny pôvodu 72 migrantom, ktorí nemohli alebo nechceli zostať na Slovensku a požiadali IOM o pomoc. Najviac migrantov sa vrátilo do Iraku, Alžírska a na Ukrajinu. Počet migrantov, ktorým IOM poskytla služby pri dobrovoľnom návrate do krajiny pôvodu od roku 2004, stúpol na 1 330.

Súčasťou programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií IOM (AVRR) je aj pomoc, ktorú IOM poskytuje migrantom po návrate domov. V prvom polroku 2016 IOM poskytla reintegračnú pomoc v hodnote 5 953,15 eur piatim jednotlivcom alebo celým rodinám, ktorí sa vrátili s IOM do Ruska, Iránu, Indie, na Ukrajinu a Filipíny. Využili ju najmä na založenie menších podnikateľských aktivít, ktoré pre nich a ich rodiny generujú dôležitý príjem na živobytie, na zabezpečenie základných životných potrieb, bývania či na vzdelanie a zvýšenie kvalifikácie.

Viac informácií o AVRR nájdete na webovej stránke www.avr.iom.sk.

Ako sa nestať obeťou obchodovania s ľuďmi a pomoc obetiam

IOM v prvom polroku 2016 spustila novú webovú stránku www.bezpecnecestovanie.iom.sk. Je pre všetkých, ktorí chcú bezpečne cestovať do zahraničia alebo tam pracovať a chcú sa vyhnúť riziku, že sa stanú obeťami obchodovania s ľuďmi. Okrem toho IOM vydala dve publikácie: aktualizovanú informačnú brožúru Ako sa nestratiť vo svete a tréningový manuál Prevencia obchodovania s ľuďmi. Využité budú vo vzdelávaní a v ďalších aktivitách, ktoré realizuje IOM v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

Od januára 2016 IOM v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR pokračuje v účasti na predvýjazdovej príprave konzulárnych pracovníkov zastupiteľských úradov SR v zahraničí, ktorých školí v oblasti identifikácie obchodovania s ľuďmi. IOM pokračuje aj o aktivitách IOM v boji proti obchodovaniu s ľuďmi pred návratom a pri ich návrate domov.

Viac informácií o aktivitách IOM v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.

Presídľovanie utečencov cez Slovensko do nového domova

V prvom polroku roku 2016 IOM v spolupráci s partnermi prepravila z utečeneckých táborov v Eritrei, Jemene a Libanone na Slovensko 148 utečencov pod ochranou Úradu Vysokého komisára pre utečencov (UNHCR). Slovenská republika udelila utečencom na svojom území dočasné útočisko. Ubytovaní sú v Núdzovom tranzitnom centre (Emergency Transit Centre – ETC) v Humennom, kde absolvujú prípravu na život v niektorej z krajín, ktorá im ponúkne trvalý domov.

IOM súčasne prepravila z ETC na Slovensku do Spojených štátoch amerických ako krajiny trvalého presídlenia 105 utečencov, ktorí prišli do ETC v rokoch 2015 a 2016.

Viac informácií o humanitárnom transfere utečencov a osôb po ochranou UNHCR cez územie SR.

Koordinácia aktivít Európskej migračnej siete

Od januára do júna 2016 IOM ako koordinátor Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete (European Migration Network – EMN) v SR pripravila tri štúdie a odpovedala na 43 ad-hoc otázok. Zorganizovala pracovné raňajky pre zástupcov tlačových a komunikačných odborov verejnej správy o migračných pojmoch a aktéroch v oblasti migrácie a medzinárodnej ochrany na Slovensku. Okrem toho uskutočnila aj tematické stretnutie v spolupráci s Úradom hraničnej a cudzineckej polície P PZ na tému aplikácia národnej legislatívy v oblasti legálnej a neregulárnej migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín pre subjekty aktívne v tvorbe legislatívy.

Viac informácií o EMN v SR: www.emn.sk.

Podpora aktivít a projektov IOM Slovensko:

logo isf amif fareb sk

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza VIII, individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

logo mvsr

Aktivity IOM v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi sú financované Ministerstvom vnútra SR, ktoré plní úlohu koordinačného orgánu komplexnej starostlivosti o obete obchodovania s ľuďmi.

logo british embassy col

Projekt Program prevencie obchodovania s ľuďmi – web a brožúra a spracovanie tréningového manuálu Prevencia obchodovania s ľuďmi financovalo Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Bratislave.

Aktivity IOM v projekte sú financované Vládou Spojených štátov amerických prostredníctvom programu USRAP – United States Refugee Admission Program, alebo podobnými programami iných presídľovacích krajín. Aktivity IOM v poskytovaní očkovaní sú financované Ministerstvom zahraničných vecí USA (Department of State) a Ministerstvom zdravotníctva USA (Department of Health and Human Services).

logo emn new sk

0
0
0
s2smodern