Konferenciu s názvom Rethinking Returns from the EU: Sustainable Returns and Cooperation with Countries of Origin zorganizovala v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ 6. a 7. júla 2016 v Bratislave Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Európskej migračnej siete (European Migration Network – EMN) na Slovensku.

IOM Slovenskoa - Konferencia EMN 2016 - Rethinking Returns from the EU: Sustainable Returns and Cooperation with Countries of Origin

Panelové diskusie na konferencii sa venovali aj týmto témam:

  • návrat ako súčasť riadenia migrácie,
  • posilňovanie spolupráce s krajinami návratu z perspektívy EÚ,
  • praktická spolupráca pri dosahovaní udržateľných návratov a reintegrácií,
  • situácia v oblasti návratov a reintegrácií a ich vnímanie v krajinách pôvodu,
  • riešenia situácie neúspešných žiadateľov o azyl a migrantov, ktorí nemôžu byť vrátení.

O témach diskutovalo 22 odborníkov z Európskej komisie, agentúry EÚ Frontex, vybraných krajín EÚ, medzivládnych a mimovládnych organizácií pôsobiacich v krajinách návratu migrantov a z think tankov.Na konferencii vystúpil aj európsky komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos, generálny riaditeľ IOM Wiliam Lacy Swing, podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák.

Konferencia privítala vyše 100 účastníkov z 32 krajín. Reprezentovali štátne inštitúcie, národné implementačné útvary, veľvyslanectvá, Radu EÚ, medzinárodné a mimovládne organizácie, občianske inciatívy, výskumné inštitúcie, think tanky a univerzity a zároveň medzi nimi boli aj nezávislí experti na migráciu.

Viac informácií o konferencii nájdete na webovej stránke emnconference.sk.

logo emn new sk

0
0
0
s2smodern