fbpx

Bratislava, 13. apríla 2010 – V roku 2009 sa s pomocou IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu vrátilo zo Slovenska do svojej domovskej krajiny 139 migrantov. IOM im zabezpečila asistovaný dobrovoľný návrat vďaka programu asistovaných dobrovoľných návratov, ktorý realizuje na Slovensku už od roku 1998.

Program dobrovoľných návratov je určený neúspešným žiadateľom o azyl a migrantom, ktorí sa na území Slovenska zdržiavajú nelegálne. IOM zabezpečuje humánne návraty do krajín pôvodu a pomoc pri začlenení do života iba tým záujemcom, ktorí z vlastnej vôle prejavia záujem vrátiť sa domov. O možnosti asistovaného dobrovoľného návratu IOM migrantov informuje najmä osobne v priestoroch IOM na Grösslingovej 4 a v Košiciach na Hlavnej 68 a v rámci informačných stretnutí v zariadeniach Úradu hraničnej a cudzineckej polície MV SR a Migračného úradu MV SR. V roku 2009 spustila o programe prvú celoslovenskú informačnú kampaň.

Prvá časť kampane prebiehala od augusta do novembra 2009 v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Topoľčanoch, Žiline, Zvolene, Košiciach a v Prešove. Kampaň pokračuje aj v roku 2010. V marci a apríli 2010 môžu migranti opäť získať informácie z bilbordov a plagátov v uliciach miest a na železničných staniciach. Nosiče sú umiestnené v Bratislave, Trnave, Nitre, Komárne, Trenčíne, Topoľčanoch, Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach. IOM komunikuje informácie o návratovom programe v šiestich jazykoch – v slovenčine, angličtine, ruštine, čínštine, vietnamčine a arabčine.

„Kampaň bola v minulom roku úspešná. Verejnosť ju zaznamenala, prejavilo sa to aj na zvýšenom počte telefonátov na našu zvýhodnenú telefonickú linku, ktorá kampaň komunikuje,“ zhodnotila Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu na Slovensku. Po spustení kampane sa počet volaní na informačnú linku 0850 211 262 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím strojnásobil. Počet migrantov, ktorí nemali povolenie na pobyt, nenachádzali sa v zariadení MV SR a využili možnosť vrátiť sa domov s programom IOM, stúpol z nuly v roku 2008 na 47 v roku 2009.

Migranti, ktorí sa vracajú domov s pomocou IOM, môžu získať finančnú pomoc na reintegráciu v krajine pôvodu formou preplatenia služieb a tovarov v hodnote do výšky 2 300 EUR. Cieľom tejto pomoci je zlepšiť šance migranta na opätovné zaradenie sa do spoločnosti v krajine pôvodu prostredníctvom aktivít zameraných na podnikanie, zvýšenie kvalifikácie, sociálne a právne poradenstvo. Od mája 2009 do marca 2010 IOM finančne podporila 12 migrantov z Vietnamu, Gruzínska, Paraguaju, Moldavska, Turecka a Laosu v celkovej výške 25 450 EUR. Aktivity týchto migrantov zahŕňajú dodávanie a predaj tovaru, otvorenie reštaurácie, pekárne, opravovne vozidiel, predaj ovocia, prepravu cestujúcich a turistickú agentúru.

Program asistovaných dobrovoľných návratov migrantov domov realizuje IOM na základe dohody s Ministerstvom vnútra SR od roku 1998. IOM poskytuje informácie o programe záujemcom prostredníctvom osobných konzultácií v sídlach úradu IOM v Bratislave na Grösslingovej ulici č. 4 a v Košiciach na Hlavnej ulici č. 68, ako aj prostredníctvom zvýhodnenej telefonickej linky 0850 211 262 a elektronickej pošty Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Komplexné informácie súvisiace s dobrovoľnými návratmi je možné nájsť aj na webovej stránke www.avr.iom.sk.

Pri informovaní o dobrovoľných návratoch IOM spolupracuje aj so zariadeniami MV SR, zastupiteľskými úradmi krajín pôvodu a mimovládnymi organizáciami, ktoré pomáhajú migrantom. Informačné materiály o programe sú k dispozícii na oddeleniach cudzineckej polície PZ a hraničnej kontroly PZ, v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov MV SR, v azylových zariadeniach Migračného úradu MV SR a na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Migranti nájdu kontaktné informácie aj na ambasádach tých krajín, ktorých štátni príslušníci majú v SR najväčšie zastúpenie.

IOM realizuje kampaň v rámci projektu „Pomoc pri návrate a reintegrácii neúspešných žiadateľov o azyl a ilegálnych migrantov zo Slovenskej republiky do krajiny pôvodu“, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu pre návrat – Solidarita pri riadení migračných tokov.

 – Koniec –

 Ďalšie informácie: Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v Bratislave, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Predstavenie IOM

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu medzinárodná, medzivládna organizácia, založená v roku 1951 ako medzivládna organizácia s cieľom pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V súčasnosti má IOM 127 členských a 17 pozorovateľských štátov a svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo všetkých oblastiach sveta. Na Slovensku má zastúpenie od roku 1996. IOM Bratislava vyvíja aktivity najmä v oblasti dobrovoľných návratov migrantov do krajiny pôvodu, prevencie obchodovania s ľuďmi a pomoci obchodovaným osobám, integrácie migrantov do spoločnosti a výskumu. Poslanie a činnosť IOM  vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech tak migrantom, ako aj spoločnosti. Ako popredná medzinárodná organizácia na poli migrácie vyvíja IOM v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok.