fbpx

Úrad IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu v Slovenskej republike a Úrad Vysokého komisára OSN (UNHCR) dnes odbornej pedagogickej verejnosti predstavujú novú vzdelávaciu príručku o migrácii a azyle v EÚ. Príručka s názvom „Nielen čísla“ je výsledkom spoločného projektu IOM a UNHCR, ktorý bol za podpory Európskej komisie realizovaný v 24 krajinách Európskej únie vrátane Slovenska.

Počas uplynulých desaťročí došlo vo svete k veľkému nárastu počtu migrantov, žiadateľov o azyl a utečencov. Popri pozitívnych ekonomických a sociálnych prínosoch migrácie pre prijímajúce spoločnosti však zaznamenávame aj nárast negatívnych javov ako sú diskriminácia, xenofóbia a rasizmus. Cieľom príručky, ktorá je určená učiteľom a študentom vo veku 12 až 18 rokov, je zvýšiť povedomie o otázkach migrácie a azylu a predchádzať diskriminácii migrantov, najmä tých, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu.

“Fenomén migrácie v EÚ sa často redukuje na anonymné štatistiky. Dôvody migrácie a príbehy migrantov sú však individuálne a rozmanité,“ povedala vedúca Úradu IOM na Slovensku Zuzana Vatráľová. „Mladí ľudia v Európe a na Slovensku často nemajú možnosť získať dostatok objektívnych informácií, na základe ktorých by si mohli vytvoriť informovaný názor na otázky migrácie a azylu,“ doplnila.

Príručka poskytuje učiteľom základný prehľad o situácii v oblasti migrácii a azylu v Európe, obsahuje definície základných migračných pojmov ako aj vysvetlenie rozdielov medzi jednotlivými formami migrácie. V nadväznosti na teoretickú časť príručka ponúka rôzne praktické cvičenia a úlohy s cieľom podporiť chápanie situácie ľudí, ktorí museli z rôznych dôvodov opustiť svoje domovy a iniciovať diskusiu a výmenu názorov o fenoménoch spojených s migráciou a azylom. Jednotlivé úlohy sú založené na konkrétnych príbehoch migrantov a utečencov, ktoré príručka predstavuje vo forme niekoľkých krátkych filmov. „Týmto spôsobom príručka pomáha mladým ľuďom uvedomiť si, že za anonymnými migračnými štatistikami sa skrývajú ľudské tváre a osudy konkrétnych osôb,“ uviedol Peter Kresák, vedúci Úradu UNHCR na Slovensku.

Prezentácia vzdelávacej príručky sa uskutoční v Café Roland na Hlavnom námestí 5, v stredu 29. apríla 2009 o 10.00. Súčasťou prezentácie bude informácia o pôsobení IOM a UNHCR v Slovenskej republike a diskusia o spôsoboch praktického využitia príručky na slovenských stredných školách. Na stretnutie boli pozvaní zástupcovia odbornej pedagogickej verejnosti a mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti migrácie a multikultúrneho vzdelávania.

Pre viac informácií kontaktujte:

IOM: Zuzana Vatráľová, Vedúca Úradu IOM v SR: 02/ 5273 3791
UNHCR: Peter Kresák, Vedúci Úradu UNHCR na Slovensku: 02/5292 7875