fbpx
Výsledky prieskumu IOM o pracovnej mobilite na Slovensko

Bratislava, 13. júla 2021 – Slovensko nebýva prvou voľbou pre cudzincov, ktorí migrujú za prácou. Vyplýva to z online prieskumu Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) medzi občanmi z krajín mimo EÚ/EHP, ktorí v posledných dvoch rokoch boli alebo sú zamestnaní na Slovensku.

56,8 percent opýtaných cudzincov nepracuje v oblasti, ktorú predtým študovali.

„Cudzinci žijúci na Slovensku sú ochotní prijať prácu, ktorá nezodpovedá ich hlavnej kvalifikácii a sú ochotní prijať aj prácu, ktorá si nevyžaduje osobitnú kvalifikáciu. Výsledky prieskumu zároveň indikujú, že samotný typ pracovnej ponuky nie je hlavným dôvodom migrácie cudzincov na Slovensko,“ vysvetľuje výsledky prieskumu Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM na Slovensku.

Vyše 57 percent respondentov neoznačilo Slovensko za svoju prioritnú voľbu pri rozhodovaní o vycestovaní za prácou.

Medzi hlavné dôvody cudzincov pri rozhodovaní, či pracovať na Slovensku, patrí, že krajinu považujú za bezpečnú a že je súčasťou Európskej únie (EÚ). Medzi ďalšími významnými aspektmi pre výber Slovenska rezonovalo, že cudzincom je blízka slovenská kultúra, jazyk a geografická poloha, alebo že majú na Slovensku rodinu a priateľov. Okrem toho početná skupina sa prisťahovala bez konkrétneho dôvodu, napríklad využili príležitosť a prijali ponuku práce na Slovensku.

„Napriek rozšírenému  názoru, že cudzinci nevnímajú Slovensko ako atraktívnu krajinu pre život a využívajú ho skôr ako bránu do Európskej únie, vyše 86 percent z respondentov chce zostať na Slovensku aj v budúcnosti,“ hovorí Zuzana Vatráľová.

Ako najčastejšie dôvody uvádzali spokojnosť s bývaním a životnými podmienkami na Slovensku, dobré pracovné príležitosti a možnosť zlúčenia rodiny – či už so slovenským partnerom, alebo so svojimi rodinnými príslušníkmi, ktorí by prišli za nimi na Slovensko.

Podľa hodnotenia kvality služieb a prístup k službám na Slovensku majú cudzinci najlepšie skúsenosti s úradnými prekladateľmi, s uznávaním vzdelania a kvalifikácie a so zabezpečením povolenia na pobyt pre rodinných príslušníkov. Najnižšie hodnotili komunikáciu s miestnymi inštitúciami, možnosť nájsť všeobecného lekára a dĺžku imigračného procesu, ktorý vnímajú ako príliš byrokratický.

IOM uskutočnila online prieskum v septembri a októbri 2020 v rámci projektu Technická podpora pre prípravu Schémy pracovnej mobility pre SR, ktorý financuje Európska únia prostredníctvom Programu na podporu štrukturálnych reforiem a IOM ho implementuje v spolupráci s Európskou komisiou. Údaje boli získané z dotazníkového prieskumu v anglickom, ruskom, srbskom a ukrajinskom jazyku.

IOM vyhodnotila odpovede 352 respondentov z vyše 50 krajín, ktorí sa v čase prieskumu zdržiavali v 29 okresoch Slovenska a účelom ich pobytu je práca. Najväčšiu skupinu tvorili ľudia vo veku 31 až 40 rokov a najvyšší počet respondentov pochádzal z Ukrajiny, Srbska, Ruskej federácie, Turecka a Indie.

Podľa štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR bolo v máji 2021 na Slovensku zamestnaných takmer 68-tisíc cudzincov. Z toho skoro 38-tisíc bolo občanov z krajín mimo EÚ/EHP a z nich najväčší počet pochádzal z Ukrajiny a Srbska. Najviac občanov krajín mimo EÚ/EHP zamestnaných na Slovensku má stredoškolské odborné vzdelanie a pracujú hlavne vo výrobe ako operátori alebo montéri strojov a zariadení.

– Koniec –

Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v SR, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Predstavenie IOM:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je medzivládna organizácia založená v roku 1951 na pomoc presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V roku 2016 sa IOM stala súčasťou systému Organizácie Spojených národov ako migračná agentúra OSN. V súčasnosti IOM svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo viac ako 150 krajinách sveta. Ako popredná medzinárodná organizácia v oblasti migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech migrantom aj spoločnosti. Viac informácií: www.iom.int.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Slovensko v súčasnosti vyvíja aktivity najmä v oblasti integrácie migrantov do spoločnosti, asistovaných dobrovoľných návratov do krajiny pôvodu a pomoci migrantom po návrate domov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi a koordinácie aktivít Európskej migračnej siete. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM realizuje rôzne typy aktivít – poskytuje služby migrantom, realizuje výskumy, informačnými kampaňami zvyšuje povedomie o migrácii a integrácii migrantov, vzdeláva a buduje kapacity kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Viac informácií: www.iom.sk.

Prioritou IOM je vo všetkých svojich programoch poskytovať konkrétnu pomoc migrantom.

Podpora aktivity:

Vlajka EU

Prieskum uskutočnila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v rámci projektu Technická podpora pri príprave Schémy pracovnej mobility pre Slovenskú republiku. Projekt financuje Európska únia prostredníctvom Programu na podporu štrukturálnych reforiem a implementuje ho IOM v spolupráci s Európskou komisiou.