fbpx

Bratislava, 19. októbra 2022 – Mobilné tímy psychológov a sociálnych pracovníkov poskytujú starostlivosť o duševné zdravie a psychologickú a sociálnu podporu ľuďom na úteku pred vojnou na Ukrajine v ôsmich krajoch Slovenska.

„Podpora duševného zdravia je nevyhnutná pre účinné začlenenie ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine do spoločnosti a vysporiadanie sa s traumou. Je dôležité, aby táto pomoc bola systematická, adresná a odborne poskytnutá,“ vyjadrila sa Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) na Slovensku.

S týmto cieľom uzatvorila IOM partnerstvo s občianskym združením IPčko, ktoré od začiatku vojny poskytuje psychosociálnu pomoc a krízovú intervenciu ľuďom utekajúcim pred vojnou a humanitárnym pracovníkom, dobrovoľníkom, tlmočníkom či záchranárom, ktorí prežívajú akútny stres alebo syndróm vyhorenia.

IOM vyškolila štyri desiatky psychológov a sociálnych pracovníkov IPčka v téme, ako využívať potenciál komunity pri starostlivosti o duševné zdravie a psychosociálnej podpore v núdzovej situácii. Od septembra 2022 osem mobilných odborných tímov IPčka v krajoch Slovenska poskytuje ľuďom z Ukrajiny psychologickú prvú pomoc, individuálne a skupinové poradenstvo, odkazujú ich na špecializované služby a organizujú pre nich ďalšie komunitné aktivity podporujúce duševné zdravie.

O pomoc mobilných tímov v jednotlivých regiónoch Slovenska môžu požiadať Ukrajinci, pracovníci samospráv a pomáhajúcich organizácií, prevádzkovatelia ubytovní pre utečencov a aj jednotlivci, ktorí pomáhajú ľuďom z Ukrajiny v núdzi.

„Mobilné tímy IPčka poskytujú pomoc na individuálnej, rodinnej či komunitnej úrovni. Do aktivít zapájajú aj samotné komunity, čo má pozitívny vplyv na duševné zdravie a znižovanie psychickej a sociálnej zraniteľnosti. V partnerstve s IOM sme poskytli psychologickú pomoc a poradenstvo už 1 118 ľuďom v 20 mestách, najčastejšie ženám a deťom, ktorých zasiahla vojna na Ukrajine a utiekli na Slovensko. Množstvu z nich pomáhame aj opakovane,“ hovorí Marek Madro, riaditeľ IPčka.

IOM poskytuje ľuďom zasiahnutých vojnou na Ukrajine najmä priamu pomoc na hraničných priechodoch a registračných centrách, odborné poradenstvo na diaľku, humanitárnu materiálnu pomoc, finančnú pomoc pre opatrovateľov dospelých Ukrajincov so zdravotným postihnutím a pre dospelých Ukrajincov so špecifickými zdravotnými potrebami a zabezpečuje dočasné ubytovanie, prioritne pre zraniteľné osoby – matky s deťmi, tehotné a dojčiace matky, seniorov či ľudí so zdravotným postihnutím alebo chronickými chorobami.

Starostlivosť o duševné zdravie a psychologickú a sociálnu podporu ľudí z Ukrajiny poskytuje IOM v partnerstve s IPčkom s podporou Spolkového ministerstva zahraničných vecí Nemecka (German Federal Foreign Office), vlády Kórejskej republiky (Government of the Republic of Korea), Švajčiarskej agentúry pre rozvoj a spoluprácu (Swiss Agency for Development and Cooperation) a Úradu Spojených štátov amerických pre obyvateľstvo, utečencov a migráciu (United States Bureau of Population, Refugees, and Migration).

– Koniec –

Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v SR, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

PhDr. Marek Madro, PhD., MBA, psychológ a riaditeľ občianskeho združenia IPčko, tel. číslo 0949 760 570, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Ako IOM Slovensko pomáha ľuďom z Ukrajiny: https://iom.sk/sk/novinky-a-podujatia/1514-assistance-to-people-fleeing-war-in-ukraine-iom-slovakia.html

Oficiálna globálna webová stránka o pomoci IOM Ukrajine: Ukraine: IOM Response 2022.

Záznam z tlačovej besedy IOM a IPčko 19. 10. 2022 o psychologickej pomoci ľuďom, ktorí utiekli pred vojnou z Ukrajiny:

(od 7:25) https://www.facebook.com/IOMSlovakia/videos/849259749593089/

Informácie a pomoc pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) – Migračné informačné centrum:

Info linka:   0850 211 478 (z územia SR) 
Zo zahraničia:  +421 2 5263 0023, +421 55 625 8662
Telegram / Signal:  +421 908 767 853 (len hlasové služby)
 Email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 Webová stránka:  www.mic.iom.sk

Predstavenie IOM:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je medzivládna organizácia založená v roku 1951 na pomoc presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V roku 2016 sa IOM stala súčasťou systému Organizácie Spojených národov ako migračná agentúra OSN. V súčasnosti IOM svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo viac ako 150 krajinách sveta. Ako popredná medzinárodná organizácia v oblasti migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech migrantom aj spoločnosti. Viac informácií: www.iom.int.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Slovensko v súčasnosti vyvíja aktivity najmä v oblasti integrácie migrantov do spoločnosti, asistovaných dobrovoľných návratov do krajiny pôvodu a pomoci migrantom po návrate domov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi a koordinácie aktivít Európskej migračnej siete. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM realizuje rôzne typy aktivít – poskytuje služby migrantom, realizuje výskumy, informačnými kampaňami zvyšuje povedomie o migrácii a integrácii migrantov, vzdeláva a buduje kapacity kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Viac informácií: www.iom.sk.

Prioritou IOM je vo všetkých svojich programoch poskytovať konkrétnu pomoc migrantom.

Predstavenie občianskeho združenia IPčko:

Občianske združenie IPčko vzniklo v roku 2012. Jeho poslaním je pomoc ľuďom v nepriaznivej životnej situácii a poskytovanie anonymných a bezplatných psychologických služieb.

Primárne sa venuje téme duševného zdravia a poskytovaniu odbornej pomoci a podpory v online aj v offline priestore na linkách pomoci (Psychologická online poradňa IPčko.sk, Krízová linka pomoci v slovenskom jazyku: 0800 500 333 a v ukrajinskom jazyku: 0800 500 888, Dobrá linka – psychologická online poradňa pre ľudí so zdravotným znevýhodnením) a v krízových službách IPčko (Káčka - centrá krízovej intervencie a výjazdové Krízové intervenčné tímy IPčko).

Krízový intervenčný tím IPčko poskytuje špecializovanú psychosociálnu pomoc a podporu ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine a v prípade tragickej či inej krízovej udalosti poskytuje krízovú intervenciu, ktorej cieľom je eliminácia následkov krízy, prevencia pred posttraumatickou stresovou poruchou a okamžitá pomoc postihnutým osobám, organizáciám a inštitúciám.

V rámci prvej psychosociálnej pomoci a psychoedukácie vytvorili pomáhajúce materiály (letáky a brožúry) s technikami riešenia emocionálne náročných situácií v ukrajinskom jazyku, v ktorých nájdu aj odkaz na telefonickú a e-mailovú Krízovú linku pomoci v ukrajinskom jazyku.

Psychosociálnu pomoc, psychoedukáciu a podporu poskytujú psychológovia z Krízového intervenčného tímu IPčko humanitárnym pracovníkom, dobrovoľníčkam, tlmočníkom a záchranným zložkám, ktorí tiež zažívajú akútny stres, vyčerpanie a vyhorenie.

Hlavným cieľom IPčka je, aby ľudia, ktorí sa ocitnú v náročných a krízových životných situáciách, mali nonstop dostupnú odbornú prvú psychologickú a sociálnu pomoc a podporu.

Kontaktná osoba: PhDr. Marek Madro, PhD., MBA, psychológ a riaditeľ občianskeho združenia IPčko, tel. číslo 0949 760 570, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Webová stránka: www.ipcko.sk

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

S podporou:

Starostlivosť o duševné zdravie a psychologickú a sociálnu podporu ľuďom poskytuje IOM Slovensko v partnerstve s občianskym združením IPčko s podporou German Federal Foreign Office, Government of the Republic of Korea, Swiss Agency for Development and Cooperation a United States Bureau of Population, Refugees, and Migration (PRM).

 logo gffo web

 

logo ro korea flag

 

logo swiss sem web

 

logo us flag