fbpx

Bratislava, 4. apríla 2023 – Okrem Bratislavy a Košíc Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) otvorila kancelárie svojho Migračného informačného centra (MIC) v ďalších šiestich krajských mestách. Občania z krajín mimo EÚ tak môžu využiť bezplatné komplexné poradenstvo a služby MIC vo všetkých regiónoch Slovenska

„Kľúčovým programom IOM v oblasti integrácie migrantov na Slovensku je Migračné informačné centrum, ktoré sprevádza občanov iných krajín prichádzajúcich na Slovensko od prvého kroku v novej krajine. Doteraz v Bratislave a Košiciach a v tomto roku aj v nových regionálnych pobočkách MIC v Banskej Bystrici, Nitre, Prešove, Trenčíne, Trnave a Žiline môžu migranti získať na jednom mieste komplexné služby a užitočné informácie, potrebné pre život na Slovensku,“ hovorí Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM na Slovensku.

Konzultanti MIC poskytujú právne poradenstvo o pobyte, zamestnaní, podnikaní či štátnom občianstve. Klientom pomôžu aj pri príprave podaní pre správne orgány.

Cudzincom poradia aj s informáciami o sociálnom zabezpečení, zdravotnej starostlivosti a poistení na Slovensku. Okrem tejto oblasti pracovníci MIC poskytujú pracovné poradenstvo, vrátane pomoci s hľadaním práce, prípravou životopisu a motivačného listu, prípravou na pracovný pohovor a ďalšej podpore pri orientácii na trhu práce.

MIC poskytuje občanom z krajín mimo EÚ podporu na ďalšie vzdelávania a rekvalifikáciu a poskytuje im poradenstvo a príspevky na uznanie vzdelania získaného v zahraničí na Slovensku. Zvyšuje tak šance uplatniť sa na trhu práce a získať prácu, ktorá zodpovedá kvalifikácii a pracovným skúsenostiam.

Medzi najvyhľadávanejšie a najžiadanejšie spomedzi služieb MIC patria kurzy slovenského jazyka a kurzy kultúrnej a sociálnej orientácie, ktoré pripravujú ľudí na prvé kroky v novej krajine.

„Úspešná integrácia cudzincov v ich novom domove je prínosom aj pre slovenskú spoločnosť. Od otvorenia centra pred 17 rokmi sa každoročne zvyšuje aj počet klientov centra, ktorým pomáhame a reagujeme na ich najčastejšie potreby, aby čo najľahšie zvládli nový život na Slovensku. Či už sa potrebujú učiť slovenský jazyk, hľadajú informácie o pobyte, zamestnaní, zdravotnej starostlivosti či o zlúčení rodiny, či ako a kde si majú vybaviť rôzne doklady a povolenia a na aké úrady sa obrátiť,“ uvádza Zuzana Vatráľová oblasti pomoci, o ktoré majú klienti MIC najväčší záujem.

Slovensko je cieľovou krajinou pre čoraz vyšší počet občanov krajín najmä mimo EÚ. V roku 2006, kedy IOM centrum otvárala, žilo na území SR 32 153 občanov krajín EÚ aj mimo EÚ. K 31. decembru 2022 ich podľa štatistík Úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ bolo na Slovensku, vrátane utečencov z Ukrajiny s dočasným útočiskom, vyše 278-tisíc, čo predstavuje viac ako osemnásobný nárast za 16 rokov a aktuálny podiel 5,13 percenta na celkovej populácii SR.

„Komplexné poradenstvo centra v roku 2022 využilo 12 163 ľudí, o 4 500 viac ako v roku 2021. Od vypuknutia vojny 24. februára 2022 MIC poskytlo svoje poradenské služby spolu 8 239 ľuďom z Ukrajiny,“ hodnotí Zuzana Vatráľová.

Okrem týchto služieb MIC podporuje komunity cudzincov na Slovensku, v spolupráci s ich zástupcami organizuje pre ich členov semináre s užitočnými informáciami a komunitné podujatia.

Pracovníci MIC IOM poskytujú poradenstvo osobne v jednotlivých centrách, prostredníctvom emailu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., informačnej linky 0850 211 478 zo Slovenska a liniek +421 2 5263 0023 a +421 55 625 8662 aj zo zahraničia. Komplexné informácie sú pravidelne aktualizované na webovej stránke www.mic.iom.sk.

Služby a poradenstvo na podporu integrácie občanom z krajín mimo EÚ na Slovensku poskytuje IOM v programe, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

– Koniec –

Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v SR, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Ak máte záujem o doplňujúce informácie alebo o rozhovor so Zuzanou Vatráľovou, kontaktujte IOM Slovensko – Media & Communication Unit: Michal Milla, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., +421 908 714 067.

Kontakty: Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) – Migračné informačné centrum

Info linka:   0850 211 478 (z územia SR) 
Zo zahraničia:  +421 2 5263 0023, +421 55 625 8662
Telegram / Signal:  +421 908 767 853 (len hlasové služby)
Email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webová stránka:  www.mic.iom.sk

Predstavenie IOM:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je medzivládna organizácia založená v roku 1951 na pomoc presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V roku 2016 sa IOM stala súčasťou systému Organizácie Spojených národov ako migračná agentúra OSN. V súčasnosti IOM svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo viac ako 150 krajinách sveta. Ako popredná medzinárodná organizácia v oblasti migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech migrantom aj spoločnosti. Viac informácií: www.iom.int.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Slovensko v súčasnosti vyvíja aktivity najmä v oblasti integrácie migrantov do spoločnosti, asistovaných dobrovoľných návratov do krajiny pôvodu a pomoci migrantom po návrate domov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi a koordinácie aktivít Európskej migračnej siete. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM realizuje rôzne typy aktivít – poskytuje služby migrantom, realizuje výskumy, informačnými kampaňami zvyšuje povedomie o migrácii a integrácii migrantov, vzdeláva a buduje kapacity kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Viac informácií: www.iom.sk.

Od prvých dní od vypuknutia vojny na Ukrajine IOM poskytuje ľuďom utekajúcim na Slovensko priamu pomoc na hraničných priechodoch a v registračných centrách, poradenstvo na diaľku, podporu s dočasným ubytovaním, materiálnu aj potravinovú humanitárnu pomoc a zabezpečuje pre nich starostlivosť o duševné zdravie a psychologickú a sociálnu podporu. Okrem toho vzdeláva pracovníkov v prvej línii v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a v ochrane proti sexuálnemu zneužívaniu a vykorisťovaniu. Viac informácií: www.iom.sk/ukrajina.

Prioritou IOM je vo všetkých svojich programoch poskytovať konkrétnu pomoc migrantom.

S podporou:

logo isf amif fareb sk
Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza X, individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.