fbpx

Bratislava, 19. mája 2023 – Vysídlení ľudia z Ukrajiny, ktorí našli útočisko na Slovensku, získajú kriticky dôležitú pomoc Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) aj v roku 2023. Pomoc v oblasti podpory duševného zdravia a psychologickej a sociálnej podpory, zlepšenia bývania a šírenia povedomia o ochrane migrantov bude IOM poskytovať aj vďaka finančnej podpore japonskej vlády.

Od 24. februára 2022 vstúpilo na Slovensko v dôsledku vojny na Ukrajine viac ako 1,4 milióna utečencov z Ukrajiny, občanov krajín mimo EÚ a občanov krajín EÚ. Viac ako 115 000 z nich požiadalo v súvislosti s vojnou o dočasné útočisko na území SR.

S prispením japonskej vlády poskytovala IOM v roku 2022 vysídleným ľuďom z Ukrajiny priamu pomoc na hraničných priechodoch a v špecializovaných centrách, zabezpečovala im dôležitú pomoc s dočasným ubytovaním, materiálnu pomoc vrátane zdravotníckeho vybavenia a podporu duševného zdravia.

„Vďaka štedrej podpore od obyvateľov Japonska mohla IOM v roku 2022 poskytnúť okamžitú pomoc 10 000 ľuďom, ktorí utiekli pred vojnou na Ukrajine,“ vysvetľuje Valon Halimi, vedúci misie IOM na Slovensku.

V roku 2023 IOM nadviaže na aktivity z roku 2022 a bude naďalej identifikovať a reagovať na potreby najzraniteľnejších osôb.

IOM v tomto roku podporí odborné kapacity odborníkov pôsobiacich v národných organizáciách špecializujúcich sa na starostlivosť o duševné zdravie a sociálnu prácu, ktorým poskytne manuál, ako využiť pomoc komunity a jej zapojenie v podpore duševného zdravia a v psychologickej a sociálnej podpore. Odborníci z Ukrajiny aj zo Slovenska sa o použitej metodike a jej využití v praxi dozvie viac na workshopoch IOM.

Dôležitým komponentom tohto programu IOM sú kampane na zvyšovanie informovanosti ukrajinských utečencov a občanov ďalších krajín o linke pomoci v oblasti duševného zdravia, doplnené o informačné materiály na podporu ich ochrany. IOM tiež šíri informovanosť o rodovo podmienenom násilí, ochrane pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním a o prevencii obchodovania s ľuďmi.

IOM bude aj naďalej reagovať na aktuálne potreby a poskytovať podporu dočasného bývania pre najzraniteľnejších ľudí, vrátane starších a zdravotne postihnutých osôb a matiek s malými deťmi. V rámci tohto programu sú poskytované aj ďalšie podporné služby, ktoré pomáhajú klientom osamostatniť sa, napríklad podpora pri integrácii, budovaní jazykových zručností na získanie zamestnania či pri uplatnení sa na trhu práce.

Finančná podpora japonskej vlády umožňuje IOM zhromažďovať údaje o mobilite, naliehavých aktuálnych potrebách a zámeroch vysídlencov z Ukrajiny. Na zber údajov sa využíva oficiálny mechanizmus IOM Displacement Tracking Matrix (DTM). Výsledky prieskumov prispievajú k lepšiemu zacieleniu pomoci a ďalších programov IOM tak, aby zodpovedali skutočným potrebám vysídlených osôb a ich špecifickým lokalitám. Najnovšia správa za obdobie od 15. februára do 31. marca 2023 je dostupná na webovej stránke https://dtm.iom.int/slovakia.

– Koniec –

Ďalšie informácie:

Ak máte záujem o doplňujúce informácie alebo o rozhovor s Valonom Halimim, vedúcim misie IOM na Slovensku, kontaktujte: Michal Milla, IOM Slovensko – Media & Communication Unit,  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., +421 908 714 067.

Ako IOM Slovensko pomáha ľuďom z Ukrajiny: www.iom.sk/ukrajina.

Globálna webová stránka o pomoci IOM Ukrajine: Ukraine: IOM Response 2022-2023.

Predstavenie IOM:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je medzivládna organizácia založená v roku 1951 na pomoc presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V roku 2016 sa IOM stala súčasťou systému Organizácie Spojených národov ako migračná agentúra OSN. V súčasnosti IOM svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo viac ako 150 krajinách sveta. Ako popredná medzinárodná organizácia v oblasti migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech migrantom aj spoločnosti. Viac informácií: www.iom.int.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Slovensko v súčasnosti vyvíja aktivity najmä v oblasti integrácie migrantov do spoločnosti, asistovaných dobrovoľných návratov do krajiny pôvodu a pomoci migrantom po návrate domov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi a koordinácie aktivít Európskej migračnej siete. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM realizuje rôzne typy aktivít – poskytuje služby migrantom, realizuje výskumy, informačnými kampaňami zvyšuje povedomie o migrácii a integrácii migrantov, vzdeláva a buduje kapacity kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Viac informácií: www.iom.sk.

Od prvých dní od vypuknutia vojny na Ukrajine IOM poskytovala ľuďom utekajúcim na Slovensko priamu pomoc na hraničných priechodoch a v registračných centrách, poradenstvo na diaľku, podporu s dočasným ubytovaním, materiálnu aj potravinovú humanitárnu pomoc a zabezpečuje pre nich starostlivosť o duševné zdravie a psychologickú a sociálnu podporu. Okrem toho vzdeláva pracovníkov prvého kontaktu v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a v ochrane proti sexuálnemu zneužívaniu a vykorisťovaniu. Na podporu dlhodobej inklúzie Ukrajincov na Slovensku im IOM poskytuje právne, sociálne a pracovné poradenstvo, organizuje kurzy slovenského jazyka a poskytuje ďalšiu pomoc. Viac informácií: www.iom.sk/ukrajina.

Prioritou IOM je vo všetkých svojich programoch poskytovať konkrétnu pomoc migrantom.

S podporou:

Pomoc ľuďom z Ukrajiny poskytuje IOM aj s podporou vlády Japonska.

logo japan web