fbpx

Bratislava, 30. novembra 2015 – V rámci prípravy Integračného programu Slovenskej republiky pre osoby s udelenou medzinárodnou ochranou sa 1. decembra uskutoční v Bratislave medzinárodná konferencia, na ktorej vystúpia odborníci na integráciu z Úradu Vysokého komisára Organizácie spojených národov pre utečencov (UNHCR), Európskej rady pre utečencov a exulantov (ECRE) a štátnej správy Česka, Maďarska, Poľska a Rakúska.

Zahraniční experti predstavia opatrenia v oblasti vzdelávania, ubytovania a práce pre osoby s udelenou medzinárodnou ochranou a osvedčenú prax z programov na integráciu týchto osôb v krajinách Európy. Domáci odborníci sa budú venovať potrebám integrácie cudzincov na Slovensku, ktorým bol udelený azyl alebo doplnková ochrana ako formy medzinárodnej ochrany.

Na konferenciu nadväzuje 2. decembra expertný okrúhly stôl pre štátne inštitúcie, organizácie z neziskového sektora a akademikov s praktickými skúsenosťami v oblasti integrácie tejto skupiny cudzincov. Výsledkom oboch podujatí budú odporúčania pre štátny Integračný program SR pre osoby s medzinárodnou ochranou.

Obe podujatia organizuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor aktivít Európskej migračnej siete (EMN) na Slovensku v spolupráci s Migračným úradom Ministerstva vnútra SR, ktorý integračný program pripravuje.

Zástupcovia médií, ktorí majú záujem o účasť na konferencii, môžu do pondelka 30. novembra 2015 do 18.00 požiadať o akreditáciu na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Konferencia sa uskutoční v utorok 1. decembra 2015 od 8.30 do 16.15 v Hoteli Devín na Riečnej 4 v Bratislave. Podrobnejšie informácie sú dostupné na webovej stránke www.emn.sk.

– Koniec –

Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v Bratislave, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Profil Petra O’ Sullivana a Anne Bathily – prednášajúci na konferencii:

Peter O’ Sullivan je odborník na presídľovanie a integráciu osôb s udelenou medzinárodnou ochranou. Pôsobí v Bruseli v Úrade Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) pre Európu, kde podporuje kvalitnejší proces presídľovania utečencov do Európy, vyšší počet presídlených osôb a zlepšenie integračných opatrení v krajinách, ktoré ich presídľujú alebo s presídľovaním začínajú. Podporuje tiež rozvoj ďalších legálnych spôsobov migrácie, akými sú napríklad komunitné sponzorské schémy financované zo súkromných zdrojov, štipendiá pre študentov či schémy pracovnej migrácie. Okrem toho spolupracuje s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) a Medzinárodnou katolíckou komisiou pre migráciu (ICMC) pri koordinácii Európskej siete pre presídľovanie (European Resettlement Network). V minulosti pracoval na rôznych pozíciách v oblasti rozvoja, ľudských práv a konfliktov, napríklad  v Írsku, Indii, Lesothe, Bosne a Hercegovine, pásme Gazy a Kanade.

Viac informácií: http://www.unhcr.ie/news/irish-story/resettlement-of-refugees-in-europe

Anne Bathily pracuje pre Európsku radu pre utečencov a exulantov (ECRE), ktorá združuje viac ako 90 mimovládnych organizácií zameraných na ochranu a podporu práv utečencov, žiadateľov o azyl a vysídlených osôb. A. Bathily vedie a rozvíja činnosť a politiku ECRE v oblasti integrácie, vrátane zlúčenia rodiny, prístupu na pracovný trh, vzdelávania a sociálnej inklúzie. Vytvorila neformálnu celoeurópsku sieť utečeneckých komunít, aby ich aktívne zapojila do ECRE a politických debát na úrovni EÚ. Podieľala sa na produkcii prvého dokumentárneho filmu ECRE Koľko ešte (How Much Further) a na vytvorení belgickej národnej platformy organizácií migrantov (Share). Okrem svojich aktivít v ECRE skúmala dlhodobý vplyv zaistenia na imigrantov a v súčasnosti pôsobí ako hosťujúca prednášajúca o medzinárodnej ochrane na Univerzite v Kente.

Viac informácií: http://www.ecre.org/index.php?tmpl=lightbox&cid=26

Predstavenie IOM:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je medzinárodná, medzivládna organizácia založená v roku 1951 s cieľom pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V súčasnosti IOM svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo viac ako 150 krajinách sveta. Ako popredná medzinárodná organizácia na poli migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech migrantom aj spoločnosti. Viac informácií: www.iom.int.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Bratislava vyvíja aktivity najmä v oblasti integrácie migrantov do spoločnosti, asistovaných dobrovoľných návratov do krajiny pôvodu a pomoci migrantom po návrate domov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, koordinácie aktivít Európskej migračnej siete a humanitárnych transferov utečencov. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM vyvíja rôzne typy aktivít – poskytuje služby migrantom, realizuje výskumy, informačnými kampaňami zvyšuje povedomie o migrácii a integrácii migrantov, vzdeláva a buduje kapacity kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Viac informácií:www.iom.sk.

Prioritou IOM je vo všetkých svojich programoch poskytovať konkrétnu pomoc migrantom.

Predstavenie EMN:

Európska migračná sieť (European Migration Network – EMN) poskytuje aktuálne, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o migrácii a medzinárodnej ochrane na účely podpory tvorby politík Európskej únie a jej členských štátov. Medzi hlavné aktivity EMN, ktoré koordinuje Európska komisia, patrí príprava štúdií, výročných správ a Slovníka pojmov z oblasti migrácie a azylu, výmena informácií v rámci systému ad hoc otázok a organizovanie rôznych odborných stretnutí. EMN vznikla na základe Rozhodnutia Rady 2008/381/ES a financuje ju Európska únia. Aktivity EMN na Slovensku spolufinancuje Ministerstvo vnútra SR.V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02 – 5262 3335 alebo prostredníctvom e-mailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Viac o aktivitách EMN nájdete na webovej stránke www.emn.sk alebo http://www.ec.europa.eu/emn.