fbpx

Bratislava, 13. októbra 2015 – Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) plánuje vyškoliť o problematike obchodovania s ľuďmi 120 – 150 odborníkov z rôznych inštitúcií, aby mohli informovať mladých ľudí o hrozbe obchodovania s ľuďmi a pomáhali im nestať sa obeťami moderných otrokárov.

Školenia  sa uskutočnia v priebehu októbra a novembra 2015 vo vybraných mestách na západnom, strednom aj východnom Slovensku. Sú určené pre pracovníkov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, detských domovov, reedukačných a nízkoprahových centier a terénnych sociálnych pracovníkov. Pracovníci budú môcť po školeniach informovať mladých ľudí o hrozbe obchodovania s ľuďmi a o rizikách práce v zahraničí, poskytnúť im rady ako bezpečne cestovať a odporúčania, ktoré im pomôžu vyvarovať sa pasci obchodníkov s ľuďmi.

Základné informácie o problematike obchodovania s ľuďmi, aktivity pre prácu s mladými ľuďmi v prevencii obchodovania s ľuďmi, odporúčania pre bezpečné cestovanie a dôležité kontakty pre prípad ohrozenia obchodovaním s ľuďmi budú obsiahnuté v manuáli, ktorý bude dostupný na webovej stránke www.iom.sk. Manuál budú môcť využiť vyškolení odborníci, aj široká verejnosť.

IOM realizuje školenia v rámci projektu Nestaň sa otrokom – prevencia obchodovania s ľuďmi prostredníctvom tréningu trénerov, ktorý finančne podporilo Ministerstvo vnútra SR.

Okrem týchto školení IOM priebežne vzdeláva aj ďalších odborníkov o tom, ako môžu zvyšovať povedomie ohrozených skupín o rizikách obchodovania s ľuďmi a pomáhať obetiam obchodovania s ľuďmi. V marci 2015 IOM vyškolila 19 terénnych sociálnych pracovníkov z Košického kraja. V máji 2015 spolu s Informačným centrom na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra SR vzdelávala 13 konzulárnych pracovníkov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, aby posilnila súčinnosť orgánov SR pri pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi.

IOM na Slovensku sa boju proti obchodovaniu s ľuďmi venuje už 12 rokov. V spolupráci s vládnymi či mimovládnymi organizáciami okrem vzdelávacích aktivít pre odborníkov z rôznych oblastí realizuje aj informačné kampane a poskytuje priamu pomoc obetiam.

Na pomoc obetiam je určený národný Program podpory a ochrany pre obete obchodovania s ľuďmi. Od začiatku roku 2015 do konca septembra IOM identifikovala 20 obetí obchodovania s ľuďmi. Z toho 15 obetí sa rozhodlo využiť služby programu, dvanástim z nich IOM asistovala pri návrate na Slovensko. Celkovo IOM od roku 2006 až do konca septembra 2015 identifikovala 202 obetí obchodovania s ľuďmi, z toho 110 z nich pomohla pri návrate na Slovensko.

– Koniec –

Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v Bratislave, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Výsledky aktivít IOM Slovensko v boji proti obchodovaniu s ľuďmi: https://iom.sk/sk/aktivity/boj-proti-obchodovaniu-s-ludmi/statistiky-aktivit-iom-v-boji-proti-obchodovaniu-s-ludmi.html

Predstavenie IOM:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je medzinárodná, medzivládna organizácia založená v roku 1951 s cieľom pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V súčasnosti IOM svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo viac ako 150 krajinách sveta. Ako popredná medzinárodná organizácia na poli migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech migrantom aj spoločnosti. Viac informácií: www.iom.int.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Bratislava vyvíja aktivity najmä v oblasti integrácie migrantov do spoločnosti, asistovaných dobrovoľných návratov do krajiny pôvodu a pomoci migrantom po návrate domov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, koordinácie aktivít Európskej migračnej siete a humanitárnych transferov utečencov. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM vyvíja rôzne typy aktivít – poskytuje služby migrantom, realizuje výskumy, informačnými kampaňami zvyšuje povedomie o migrácii a integrácii migrantov, vzdeláva a buduje kapacity kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Viac informácií: www.iom.sk.

Prioritou IOM je vo všetkých svojich programoch poskytovať konkrétnu pomoc migrantom.

Podpora aktivít IOM v boji proti obchodovaniu s ľuďmi:

logo mvsr

Aktivity IOM v Programe podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi a v projekte Nestaň sa otrokom! – prevencia obchodovania s ľuďmi prostredníctvom tréningu trénerov sú financované Ministerstvom vnútra SR, ktoré plní úlohu koordinačného orgánu komplexnej starostlivosti o obete obchodovania s ľuďmi.
www.minv.sk

logo british embassy col

Vzdelávací program IOM pre terénnych sociálnych pracovníkov v roku 2014 a 2015 v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi financovalo Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Bratislave.