fbpx

Účastníci tréningov ocenili najmä nové informácie v obchodovaní s ľuďmi a praktické poznatky, ktoré môžu ihneď využiť v svojej práci. Mnohí hodnotili ako užitočné tiež príležitosť vymeniť si skúsenosti a dozvedieť sa, čo je zodpovedné nakupovanie a aký má súvis s obchodovaním s ľuďmi.

Na tréningoch v Bratislave a v Piešťanoch sa zúčastnili odborníci, ktorí pracujú v prevencii obchodovania s ľuďmi: príslušníci policajného zboru – preventisti, zamestnanci Ministerstva vnútra SR, Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, mimovládnych organizácií, pracovníci EURES, sociálni pedagógovia či terénni pracovníci.

Foto - Tréningy trénerov IOM v prevencii obchodovania s ľuďmi, september 2021

Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).

Účastníci získali informácie o aktuálnych trendoch v obchodovaní s ľuďmi a ako sa v prevenčnej práci dá prakticky využiť mobilná aplikácia SAFE Travel & Work Abroad. Zažili si rôzne aktivity a spolu s tréningovým manuálom Prevencia obchodovania s ľuďmi dostali ďalšie užitočné zdroje, ktoré môžu jednoducho použiť v svojej prevenčnej praxi.  Prvýkrát sa na tréningoch objavila tiež téma, čo je zodpovedné nakupovanie a ako s ním môžeme predchádzať vykorisťovaniu pracovníkov v zahraničí.

95 percent účastníkov ocenilo, že mali dostatočný priestor na výmenu skúseností s ostatnými účastníkmi. Ďalší za najdôležitejšie určili skupinové aktivity a že získali spôsoby, ako ich reálne použiť v praxi. V hodnoteniach účastníkov tiež rezonovala téma o zodpovednom nakupovaní a tipy, ako pri prevencii pracovať s mobilnou aplikáciou SAFE.   

Tréningy trénerov nadväzujú na dlhoročné aktivity IOM Slovensko vo vzdelávaní a posilňovaní kapacít organizácií a odborníkov v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi. Od roku 2003 lektori IOM počas 148 tréningov vyškolili 2 648 odborníkov v prevencii obchodovania s ľuďmi, v identifikácii a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi.

Tréningy boli realizované v rámci regionálneho projektu SAFE Work and Travel – Prevencia obchodovania s ľuďmi na Slovensku, v Česku a Poľsku, ktorý implementovala IOM Slovensko  v rokoch 2020 - 2021 v spolupráci s organizáciami La Strada v Česku a La Strada v Poľsku.

logo visegrad fund blue

Projekt finančne podporil Medzinárodný vyšehradský fond.