fbpx

Bratislava, 10. mája 2017 – Aj v roku 2017 IOM na Slovensku poskytuje pomoc cudzincom, ktorí nemôžu alebo nechcú ostať na území Slovenska a rozhodli sa pre návrat domov.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku prostredníctvom programu Asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií (AVRR) poskytuje pomoc cudzincom bez povolenia na pobyt a neúspešným žiadateľom o azyl pri ich návrate domov od roku 1998. Úlohou programu je zabezpečiť cudzincom humánny, dôstojný a finančne efektívny návrat do krajiny pôvodu. Od roku 2004 do konca roka 2016 IOM v SR asistovala 1 374 cudzincom pri návrate do viac ako 60 krajín na celom svete.

V roku 2016 sa vrátilo domov cez program AVRR 116 cudzincov, z toho najviac do Iraku, Alžírska a na Ukrajinu. IOM poskytla v rámci programu reintegračnú pomoc 20 jednotlivcom v 13 rôznych krajinách. Reintegračnú pomoc využili cudzinci najmä na malé podnikateľské aktivity, ktoré im zabezpečujú financie na život v krajine pôvodu. Záujem bol aj o materiálnu pomoc a vzdelávacie kurzy.

IOM poskytuje návratové a reintegračné služby cudzincom bez povolenia na pobyt a neúspešným žiadateľom o azyl prostredníctvom projektu Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu, ktorý je financovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu a spolufinancovaný Ministerstvom vnútra SR.

IOM informuje migrantov o programe AVRR, zabezpečuje náhradné cestovné doklady, pred návratom poskytuje ubytovanie, stravu, oblečenie a v prípade potreby zabezpečí zdravotné vyšetrenia. Cudzincom asistuje na letisku pri odlete, v tranzitnej krajine a po prílete do krajiny pôvodu. Po návrate do krajiny pôvodu IOM poskytuje reintegračnú pomoc, ktorej cieľom je zabezpečiť migrantom základné životné potreby pre seba a rodinu a tým významnou mierou prispieť k zlepšeniu životných podmienok v krajine návratu.

Všetky služby poskytované v rámci programu AVRR sú pre cudzincov bezplatné.
 
Informácie o programe AVRR môžu cudzinci získať osobne v kanceláriách IOM na Grösslingovej 35 v Bratislave alebo na Poštovej 1 v Košiciach, prostredníctvom zvýhodnenej telefónnej linky 0850 211 262 alebo elektronickej pošty na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Podrobné informácie o programe a službách sú dostupné aj na webovej stránke www.avr.iom.sk v slovenčine, angličtine, vietnamčine, ruštine, čínštine a arabčine.

– Koniec –

Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v Bratislave, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Výsledky aktivít IOM Slovensko v programe asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií do roku 2016:
https://iom.sk/index.php/sk/aktivity/asistovane-dobrovolne-navraty-a-reintegracie/avrr-v-cislach.html

Príbehy cudzincov, ktorí sa vrátili do krajiny pôvodu s IOM Slovensko v programe Asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií, sú k dispozícii na webovej stránke IOM:
Sofia Inna z Ukrajiny,
Ricky Lagarde z Filipín,
Sheremet z Kosova,
Minh z Vietnamu,
Vitalie z Moldavska.

Predstavenie IOM:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je medzinárodná, medzivládna organizácia založená v roku 1951 s cieľom pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V roku 2016 sa IOM stala súčasťou systému Organizácie Spojených národov. V súčasnosti IOM svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo viac ako 150 krajinách sveta. Ako popredná medzinárodná organizácia na poli migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech migrantom aj spoločnosti. Viac informácií: www.iom.int.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Bratislava vyvíja aktivity najmä v oblasti integrácie migrantov do spoločnosti, asistovaných dobrovoľných návratov do krajiny pôvodu a pomoci migrantom po návrate domov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, koordinácie aktivít Európskej migračnej siete a humanitárnych transferov utečencov. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM vyvíja rôzne typy aktivít – poskytuje služby migrantom, realizuje výskumy, informačnými kampaňami zvyšuje povedomie o migrácii a integrácii migrantov, vzdeláva a buduje kapacity kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Viac informácií: www.iom.sk.

Prioritou IOM je vo všetkých svojich programoch poskytovať konkrétnu pomoc migrantom.

Podpora aktivít IOM v programe AVRR:

logo isf amif fareb sk

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.