fbpx

Bratislava, 20. január 2017 – Už vyše 1 000 utečencov bolo presídlených od roku 2009 cez Núdzové tranzitné centrum v Humennom do Spojených štátov, Kanady a Nórska s pomocou Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) a jej partnerov.

V utorok 17. januára odletela zo Slovenska skupina 23 utečencov a v stredu 18. januára bezpečne pristála v Spojených štátoch. Počet utečencov presídlených cez Slovensko do krajín, ktoré im poskytli trvalý domov, sa tým zvýšil na 1 019. Z tohto počtu bolo 978 utečencov presídlených do Spojených štátov.

Na presídľovaní utečencov cez Slovensko sa podieľa Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Slovenská republika a IOM. UNHCR zaradil utečencov do programu Humanitárny transfer utečencov cez SR a IOM ich prepravila z utečeneckých táborov v Afrike, Ázii a na Blízkom východe na Slovensko. Od roku 2009 do januára 2017 Slovenská republika poskytla dočasné útočisko v Núdzom tranzitnom centre (Emergency Transit Centre – ETC) v Humennom 1 043 utečencom.

Centrum v Humennom má kapacitu 250 osôb a slúži na dočasné prijatie najzraniteľnejších skupín utečencov pod ochranou UNHCR. Utečenci tu v bezpečných podmienkach po dobu maximálne šiestich mesiacov absolvujú prípravu na presídlenie: zdravotné prehliadky, sériu očkovaní a kurzy kultúrnej orientácie ako prípravu na život v novej krajine. Tie spolu s medzinárodnou prepravou utečencov z utečeneckého tábora do SR a zo SR do finálnej krajiny presídlenia zabezpečuje IOM.

UNHCR zabezpečuje vydanie cestovných dokladov pre medzinárodnú prepravu utečencov a počas ich pobytu na Slovensku uhrádza výdavky na zdravotnú starostlivosť a poskytuje utečencom sociálne služby. Slovenská republika udeľuje utečencom národné víza pred ich vstupom na územie SR a počas ich pobytu v centre pokrýva náklady na ich ubytovanie, stravovanie a základné hygienické potreby.

Viac ako polovica z utečencov prepravených do centra bola somálskej národnosti, ďalšiu časť tvorili utečenci pôvodom najmä z Afganistanu, Etiópie, Eritrey, Iraku, Palestíny a Sudánu. Veľkú väčšinu utečencov tvoria rodiny s malými deťmi alebo osamelé matky – ľudia, ktorí sa nemôžu vrátiť do svojej domovskej krajiny, ani ďalej žiť v krajine svojho prvého útočiska a potrebujú okamžitú ochranu.

Utečenci aktívne využívajú čas v centre pred odchodom do finálnej krajiny aktivitami, ktoré pre nich organizujú sociálni pracovníci z organizácie ETP Slovensko. Malé deti navštevujú škôlku a staršie deti školu, kde sa učia najmä matematiku, geografiu a anglický jazyk. Pre rodičov sú organizované kurzy gramotnosti, počítačové kurzy a kurzy anglického jazyka.

„Všetky tieto aktivity im umožnia nielen získať nové vedomosti a zručnosti, ale tiež im nachvíľu pomôžu zabudnúť na prežité traumy,“ dopĺňa Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v SR.

– Koniec –

Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v Bratislave, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Viac informácií o programe Humanitárny transfer utečencov a osôb pod ochranou UNHCR cez územie SR: https://iom.sk/sk/aktivity/presidlovanie-utecencov/program-presidlovania-utecencov.html

Príbehy utečencov presídlených cez Núdzové tranzitné centrum v Humennom sú k dispozícii na webovej stránke IOM:

Predstavenie IOM:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je medzinárodná, medzivládna organizácia založená v roku 1951 s cieľom pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V roku 2016 sa IOM stala súčasťou systému Organizácie Spojených národov ako migračná agentúra OSN. V súčasnosti IOM svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo viac ako 150 krajinách sveta. Ako popredná medzinárodná organizácia na poli migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech migrantom aj spoločnosti. Viac informácií: www.iom.int.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Bratislava vyvíja aktivity najmä v oblasti integrácie migrantov do spoločnosti, asistovaných dobrovoľných návratov do krajiny pôvodu a pomoci migrantom po návrate domov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, koordinácie aktivít Európskej migračnej siete a humanitárnych transferov utečencov. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM vyvíja rôzne typy aktivít – poskytuje služby migrantom, realizuje výskumy, informačnými kampaňami zvyšuje povedomie o migrácii a integrácii migrantov, vzdeláva a buduje kapacity kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Viac informácií: www.iom.sk.

Prioritou IOM je vo všetkých svojich programoch poskytovať konkrétnu pomoc migrantom.

Podpora aktivít IOM v programe Humanitárneho transferu utečencov:

Aktivity IOM v projekte sú financované Vládou Spojených štátov amerických prostredníctvom programu USRAP – United States Refugee Admission Program, alebo podobnými programami iných presídľovacích krajín.
Aktivity IOM v poskytovaní očkovaní sú financované Ministerstvom zahraničných vecí USA (Department of State) a Ministerstvom zdravotníctva USA (Department of Health and Human Services).