fbpx
 • Bratislava, 21. mája 2012 – IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu v spolupráci s režisérom Marcelom Pázmanom vytvorili nový film 0800 800 818, ktorý odhaľuje akútny problém našej spoločnosti: obchodovanie s ľuďmi.

  Čítať ďalej...

 • Online školenia IOM: Pobyt a zamestnávanie cudzincov na Slovensku Školenie sa uskutoční, ak sa naň prihlási minimálne 10 účastníkov. Ak sa na školenie prihlási menej ako 10 účastníkov, ponúkneme vám iný termín školenia, alebo vám vrátime účastnícky poplatok. Uzávierka prihlášok je 7 dní pred termínom školenia....

  Čítať ďalej...

 • Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v spolupráci so Slovenskou republikou ponúka štátnym príslušníkom tretích krajín bez povolenia na pobyt a neúspešným žiadateľom o azyl pomoc pri návrate a po návrate do krajiny pôvodu. Návrat domov s IOM je dobrovoľný a závisí od slobodného rozhodnutia záujemcu o návrat. Kto môže...

  Čítať ďalej...

 • Zamestnávateľom, ktorí majú záujem o pracovníkov zo zahraničia, ponúkame praktické školenia a poradenstvo o pobyte a zamestnávaní cudzincov z tretích krajín a z krajín EÚ. Z našej ponuky si môžete vybrať služby, ktoré najviac vyhovujú vašim potrebám: A. Školenia Organizujeme pravidelné školenia s praktickými a v praxi...

  Čítať ďalej...

 • Bratislava, 1. júna 2016 – Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) spustila novú webovú stránku www.bezpecnecestovanie.iom.sk. Je určená pre všetkých, ktorí cestujú alebo chcú pracovať v zahraničí. Stránka upozorňuje aj na riziká obchodovania s...

  Čítať ďalej...

 • Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je popredná medzivládna organizácia v oblasti migrácie, ktorá poskytuje služby, poradenstvo a pomoc vládam aj migrantom. IOM vo svete IOM bola založená v roku 1951 s cieľom pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V septembri 2016 sa stala súčasťou systému...

  Čítať ďalej...

 • Humanitárny transfer utečencov cez územie SR sa realizuje na základe trojstrannej dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM). Na tento účel bolo v azylovom zariadení Ministerstva vnútra SR v Humennom zriadené Núdzové tranzitné centrum...

  Čítať ďalej...

 • Bratislava, 9. apríla 2015 – Obyvatelia metropol dvoch slovenských krajov môžu v apríli spoznať kultúry a ľudí z rôznych kútov sveta. Stačí navštíviť multiCOOLtúrne večery Aj my sme tu doma, ktoré 14. apríla o 18. hodine v prešovskej...

  Čítať ďalej...

 • Samer Hasani sa doma v Iraku ocitol v zložitej osobnej situácii. Rozhodol sa odísť do Európy, na túto cestu si dlho šetril peniaze. Podarilo sa mu vycestovať, no bez povolenia na pobyt ho zadržali a zaistili na Slovensku. Tu sa mladý a cieľavedomý človek rozhodoval, čo ďalej. Zvažoval viaceré možnosti, nakoniec sa obrátil na IOM a požiadal o...

  Čítať ďalej...

 • Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ponúka školenie zamestnávateľom, ktorí majú záujem o presné, praktické a v praxi overené informácie o pobyte a zamestnávaní cudzincov v SR. Obsah školenia: 1. Ako na Slovensku zamestnať: štátnych príslušníkov tretích krajín s vízovým a bezvízovým...

  Čítať ďalej...

 • Bratislava, 13. septembra 2017 – Cudzinci z ktorejkoľvek krajiny sveta môžu v novej webovej aplikácii VISA CHECK zistiť, aký typ víz a pobytu potrebujú pri vstupe do Slovenskej republiky. Aplikácia s informáciami v anglickom jazyku je voľne dostupná na webovej stránke Migračného informačného centra IOM

  Čítať ďalej...

 • Ak nie je uvedené inak, štatistiky IOM v SR sú k 31. 12. 2022. Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie 1 784 Od roku 2004 IOM asistovala pri návrate 1 784 migrantom, ktorí sa vrátili 69 krajín na celom svete. Najviac z nich smerovalo do Moldavska,...

  Čítať ďalej...

 • Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v roku 2020 rozšírila svoje služby o podporu pre občanov Spojeného kráľovstva na Slovensku po odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Migračné informačné centrum IOM poskytlo o vyše 3 150 konzultácií viac ako v roku 2019. Prečítajte si ďalšie výsledky kľúčových aktivít IOM na Slovensku.

  Čítať ďalej...

 • IOM Slovensko v roku 2021 vyškolila ďalších 56 odborníkov v prevencii obchodovania s ľuďmi, vypracovala pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Schému pracovnej mobility pre SR, vytvorila novú sériu podcastov a Migračné informačné centrum IOM poskytlo o vyše 1 000 konzultácií viac ako v roku 2020. Prečítajte si ďalšie výsledky IOM...

  Čítať ďalej...

 • Od vypuknutia vojny 24. februára 2022 Migračné informačné centrum IOM poskytlo svoje poradenské služby spolu 12 163 ľuďom. Prečítajte si všetky výsledky v kľúčových programoch a hlavných oblastiach aktivít Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) na Slovensku za rok 2022.

  Čítať ďalej...

 • Pred viac ako štyrmi rokmi sa Yuliya ocitla na Slovensku bez ubytovania, peňazí, povolenia na pobyt či ďalšej perspektívy. V tejto situácii nemohla a nechcela ostať na Slovensku, preto oslovila Medzinárodnú organizáciu pre migráciu (IOM) s prosbou o pomoc pri návrate domov. Úspešne sa vrátila na Ukrajinu a rozhodla sa pre nový život v hlavnom...

  Čítať ďalej...